— Dette anbudet er håndtert slik det skal. Parksjef Sissel Lerum har meldt seg inhabil, og vi har hatt en egen gruppe i byrådsavdelingen som har vurdert anbudet, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen.

Det var selskapet Parkdrift AS som vant anbudet. Selskapet drives av Sigurd Lerum Boasson. Kontrakten er ennå ikke undertegnet.

I kommunen har man lang trening i å håndtere denne typen problemstillinger. Svein Boasson driver et av Bergens største anleggsgartnerfirma, som har mange oppdrag for kommunen. Han er tidligere ektefelle av parksjefen. I alle saker som gjelder mulige anbud til hans firma, erklærer parksjefen seg inhabil.

Nå er det kommet en ny aktør på banen som har en tilknytning til parksjefen, som gjør henne inhabil. Noe byråd Lisbeth Iversen synes er uproblematisk.

— Det er uproblematisk så lenge vi har prosedyrer for å håndtere dette, sier Iversen.

Det er det kommunale foretaket Bydrift AS som til nå har driftet parkene i Årstad og Åsane. Foretaket tapte anbudskonkurransen. Nå blir tre til fire ansatte overtallige, noe hovedtillitsvalgt Trond Hjelmeland er urolig over.

— Jeg stiller meg veldig tvilende til de vurderingene som er gjort i denne saken. De menneskene som nå blir overtallige er også en kostnad kommunen må regne med. Hvis det er så at Bydrift er for dyr, har avkastningskravet vi er pålagt bidratt til det. Bydrift skal jo levere et overskudd på over 10 millioner årlig.

Lisbeth Iversen sier til BT at de overtallige vil bli ivaretatt:

— De jobber i Bergen kommunen og vil ikke miste arbeidet sitt.