• Dersom tomten er solgt til underpris, er det rett og slett hjerteløst, sier den umyndiggjorte kvinnens sønn, Arne Kristian Hove.

Etter at BT i går avdekket at tomten på Askøy trolig ble solgt langt under markedspris, vil han nå be Fylkesmannen om å se på saken. Hove vil også vurdere om han skal kontakte advokat.

— Det kan virke som om det er holdt skjult noe i forbindelse med salget av denne tomten. Har de brutt retningslinjene og solgt til langt under markedsverdi, så er det svært provoserende.

- Misbruker sin posisjon

Hove bor nå på Østlandet. Han er sønn av den pleietrengende kvinnen.

— Verge og overformynderi skal jo ivareta hennes interesser. Hun greier seg ikke selv. Her kan det se ut som om man har gjort det motsatte. Det er totalt uhørt, og viser hvordan mennesker som er satt til å ivareta andres interesser kan misbruke sin posisjon. Her bør man vurdere om vergen er skikket for oppgaven.

— Har Askøy Overformynderi noen gang spurt deg om du ville overta hele eller deler av tomten?

— Nei. Jeg visste ikke engang at det var noe igjen av eiendommen. Da jeg var 18 år, kom den forrige vergen på besøk. Hun informerte ikke veldig tydelig om det som skjedde. Etter arveoppgjøret etter min far i 1989, trodde jeg at alt var oppgjort. Hun sa ingenting om at det var eiendom igjen.

- Klanderverdig

— I 1986 avviser Overformynderiet å selge en del av tomten til en nabo. Begrunnelsen er at de må bevare resten av tomten til sønnene. Hva synes du om det?

— Paradoksalt at de da godkjenner et salg uten å rådføre seg med meg. Det synes jeg er klanderverdig. Jeg har aldri gravd i hva Overformynderi og verge har foretatt seg. Informasjonsstrømmen har også vært mer eller mindre fraværende.

Overformynder i Askøy, Erik Kjær Mjøs, sier han ikke vet om den pleietrengende kvinnens sønner ble orienter om salget eller ikke. Han tiltrådte først året etter salget.

— Det er heller ikke gitt at de skulle vært orientert. Dette vil variere fra sak til sak. Overformynderiet er ikke pliktig til å dra inn barna i en slik vurdering.

- Ikke kritikkverdig

— I 1986 avslo Overformynderiet å selge deler av tomten til en nabo med den begrunnelsen at det måtte være noe igjen i tilfelle sønnene var interessert. Ville det ikke da vært naturlig å spørre sønnene?

— Kanskje. Men siden den gang så er det kommet nye overformyndere til. Nye hensyn kan ha gjort seg gjeldende. Det kan godt være at Overformynder i 2000 ikke kjente til dette brevet en gang. Jeg kan ikke se at det er kritikkverdig. Salget fant sted 14 år etter avslaget.

— Hvorfor ble ingen av dem tilbudt tomten?

— Dette kjenner jeg ikke til.

— Kvinnens ene sønn reagerer sterkt på omstendighetene rundt tomtesalget. Hva er din kommentar til dette?

— Vi kjenner ikke godt nok til bakgrunnen for salget i 2000, så det er langt fra sikkert at det har skjedd noe galt i saken.

— Vil han få innsyn i selve salget dersom han ber om det?

— I utgangspunktet har han ikke innsyn i sin mors saker. Men omstendighetene rundt salget kan han trolig få innsyn i.

FAKSIMILE: I går skrev BT at en tomt eid av en umyndiggjort kvinne ble solgt på billigsalg uten annonsering. Kjøper var kvinnens verge sin sønn.