TERJE VALESTRAND

I dagene 21.-22. april neste år vil nasjonens blikk være rettet mot Hardanger, i hvert fall om arrangørene får det som de vil. Da skal 100 årsjubileet for unionsoppløsningen markeres med fokus på dagen i dag. Hva skal vi leve av, hvor skal vi bo og hvem skal bo hvor?

I går kunne en stolt prosjektansvarlig Steinar G. Sørli fra fylkesmannen i Hordaland presentere programmet, i Landbruks og matdepartementet som har det overordnete ansvaret for prosjektet «Streif».

Streif er en pakke med utallige arrangement i samtlige fylker, gjennom store deler av jubileumsåret. Til forveksling kan det minne om Tusenårsstedene, som ble utpekt ved inngangen til år 2000.

Men denne gangen handler det om mat, kultur, kulturlandskap og folk.

Reiseter

Det er den lille grenden Reiseter på Nå i Ullensvang som blir selve åstedet. Her skal publikum, med dronning Sonja i spissen starte en vandring ned gjennom kulturlandskapet, mot fjorden.

Dette skjer helt i utkanten av Folgefonna nasjonalpark som offisielt skal åpnes av dronningen i mai.

På vandringen skal folk få smake lokal mat, oppleve folk og dyr, ta del i landskapet. Om kvelden blir det Nasjonal Festaften på Ullensvang Hotel, over fjorden. Motto for kvelden blir «Kunsten i landskapet og landskapet i kunsten.»

Her vil fremtredende artister delta, mens professor Gunnar Danbolt skal forelese.

Fremtiden

Kvelden før den store dagen arrangerer Landbruket et stor 2005-seminar, med internasjonalt anerkjente forelesere. Det heteste navnet blir trolig EUs tidligere landbrukskommissær, Franz Fischler.

I forbindelse med landbrukets markering av unionsoppløsningen vil det også bli invitert til en landsomfattende stilkonkurranse for skolebarn. Her vil temaet være viktigheten av å produsere lokal mat. Elevene vil få seg forelagt klassiske dilemma som konflikten mellom nasjonalt landbruk og internasjonal handel.