— Jeg synes det er merkelig at myndighetene ikke kan avvente og gi dem en ny vurdering, når det kom en ny avtale om asylbarn i går, sier Anna Ramskov Laursen fra Sandnessjøen.

Hun fortviler på vegne av to afghanske familier som etter planen er sendt ut av Norge lørdag.

Begge familiene ble hentet av politiet i Sandnessjøen fredag morgen og sendt til transittmottaket på Trandum. Lørdag skulle de transporteres ut av Norge.

Ny forskrift neste uke

Mens familiene satt på Trandum, satt Høyre, Frp, KrF og Venstre i lange forhandlinger på Stortinget. Etter BTs avsløring om at politiet har fortsatt å sende ut såkalt "lengeværende asylbarn" i stort tempo, til tross for at avtalen mellom regjeringspartiene i fjor slo fast at disse ikke lenger skulle prioriteres for utsendelse, krevde Venstre og KrF en ny avtale med regjeringen.

Ifølge avtalen skal barnets botid og tilknytning til Norge tillegges enda større vekt enn i dag. Andre faktorer som skal vektlegges, er:

  • Barnets behov for stabilitet og kontinuitet
  • Hvilke språk barnet snakker
  • Barnets psykiske og fysiske helsesituasjon
  • Barnets tilknytning til familie, venner og nærmiljø i Norge og i hjemlandet
  • Barnets omsorgssituasjon i Norge
  • Barnets omsorgssituasjon ved retur
  • Den sosiale og humanitære situasjonen ved retur — Denne forskriftsendringen innebærer at vi får en mer human behandling av lengeværende asylbarn, sa Venstre-leder Trine Skei Grande fredag.

- Barna måtte tolke

Forskriften vil først bli vedtatt neste uke. I mellomtiden ser det ut til at politiet fortsetter sin uttransporteringspolitikk. Det fikk de to familiene i Sandnessjøen erfare.

Den ene familien skal ha bodd tre og et halvt år i Norge. De tre barna er ni, seks og et halvt år gamle. Datteren Sonia (6) har altså bodd over halve livet sitt i Norge. Den andre familien har vært to og et halvt år i Norge, ifølge støttespillerne. Den har to barn på ni og 15 år.

— Det er flere grunner til å se på sakene deres på nytt. Og i det minste burde familiene fått være her til barnas rettigheter kan vurderes opp mot den nye forskriften som kom i går kveld, sier Ramskov Laursen.Hun er også rystet over måten utsendelsen har skjedd.

— Politiet kom på døren i sekstiden om morgenen. De hadde ikke med tolk, og ingen av de voksne afghanerne snakker norsk. Dermed måtte niåringen oversette, og forklare hvorfor det sto et titall politifolk utenfor. Når man sier at barnas hensyn skal veie tyngre, bør ikke det også gjelde måten politiet farer frem på? spør hun.

Jentenes stilling

Mona Bentzen, som også har prøvd å hjelpe de to familiene, var i kontakt med dem lørdag.

— Den ene familien ble sendt ut med fly klokken 13, den andre skal etter planen ut av landet klokken 18. Begge disse familiene har forhold som burde vært vurdert etter de nye reglene. Den nye forskriften må tolkes, og det blir ikke lett. Da synes jeg virkelig at man kunne utsatt det til mandag, i hvert fall, sier hun.

Bentzen sier at mange land i Europa ikke deporterer barnefamilier til Afghanistan, men at Norge begynte med det i januar.

— Begge familiene har jenter, men det ser ikke ut til at man har tatt hensyn til jentenes stilling i Afghanistan. De kan miste skolegang eller bli tvangsgiftet, sier Bentzen.

Politiet fortsetter som planlagt

BT har lørdag kveld spurt Justisdepartementet om kommentar til den aktuelle saken, og om gårsdagens asylavtale får noen umiddelbare følger. Svaret fra departementet er at Anders Anundsen ikke er tilgjengelig for kommentar.

Jourhavende jurist i Politiets utlendingsenhet var heller ikke tilgjengelig lørdag.

Kommunikasjonssjef Cecilie Johansen sier på generelt grunnlag at den nye avtalen på Stortinget ikke har fått konsekvenser for politiets praksis allerede.— Den avtalen ble inngått sent fredag. Vi må komme tilbake til hvilke konsekvenser den får, på mandag.

- Det betyr at politiet effektuerer utsendelser etter de eksisterende planer nå i helgen?

— Jeg har i hvert fall ikke hørt noe annet.

- Må settes ut i live så fort som mulig

Til VG sier KrF-leder Knut Arild Hareide at han helst hadde sett at uttransporteringene ble stoppet frem til den nye forskriften trer i kraft.

— Jeg vet ikke om disse familiene ville fått bli selv med de nye reglene, og politikere kan ikke avgjøre enkeltsaker. Men jeg mener det er galt hvis asylbarn med tilhørighet til Norge sendes ut før de kan få sakene sine vurdert på nytt opp mot den nye forskriften vi er blitt enige om, sier han.

Venstreleder Trine Skei Grande skriver i en melding til BT at hun forventer at asylavtalen settes ut i live så fort som mulig.

— Statsministeren har vært opptatt av at dette skal være på plass før jul. Alt ligger til rette for det nå.

Hun skriver samtidig at hun ennå ikke vet hvor mange barn den nye forskriften vil omfatte, og hvor lenge disse må ha bodd i Norge.