Kaare Bjørn Songstad er i dag politiinspektør i Hordaland politidistrikt.

Songstad åremålsutnevnes til politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis— og politidepartementet bestemmer.

Han var sammen med Gro Rossehaug, Modolf Haraldseid og Dagfinn Torstveit og Johan Brekke søkere til stillingen som politimester etter Karl-Henrik Sjursen.

Jan M. Lillebø