Det skjedde 574 slike innbrudd i siste halvår i fjor i området til Sentrum politistasjon. Av disse skjedde 35 prosent i Søndre bydel, det vil si sør for Store Lungegårdsvannet, inkludert Danmarksplass, Haukeland og sørover.

20 prosent av innbruddene skjedde i sentrum, mens Laksevågsiden til Liavatnet inkludert Gravdal og Nygård utgjorde 15 prosent.

Fjellsiden og Nøstet/Nordnes hadde 8 prosent hver, mens Løvstakksiden hadde 7 prosent.

Sandviken og Møhlenpris hadde henholdsvis 4 og 3 prosent av innbruddene.

— Det må understrekes at enkeltstående tyveriraid kan endre denne statistikken. I år har for eksempel Løvstakksiden kommet mye høyere opp, etter at det har vært noen innbrudd i garasjeanlegg i det området, sier Bøe.

Han misliker sterkt økningen i kriminaliteten, men er godt fornøyd med oppklaringsprosenten.

— For hele fjoråret var den på 22,6 prosent for vinningsforbrytelser. Første kvartal i år var den økt til 26 prosent. Takket være dyktige tjenestemenn- og kvinner som gjør en svært god jobb, sier Bøe.