• Her er kaos, sier beboer i Idrettsveien. Folk i strøket og ansatte på Haukeland kjemper om parkeringsplassene.

— Aller verst er det tidlig på morgenen og om ettermiddagen, forteller Ole Farsund, som bor i Idrettsveien, bare noen hundre meter fra byens største arbeidsplass.

Så trangt om plassen er det i gatene rundt Haukeland sykehus at noen tar imot tilbudet om å parkere fremfor naboens garasje.

— Jeg har selv fått tilbud om å gjøre det. Gjeldende pris for slik parkering er 750 kroner måneden. Men da vil jeg heller betale for boligsoneparkering, sier Farsund.

Boligsoneordningen, som i dag gjelder for sentrum og Sandviken, gir beboere med sonekort enerett på å parkere langs offentlige veier.

Sjekket på dagtid

KARTLEGGING: I alle de fargelagte strøkene er fremmedparkeringen på dagtid kartlagt.

Nå kan han bli bønnhørt. Planavdelingen og trafikketaten i Bergen kommune utreder nå mulighetene for å utvide boligsoneparkeringen sørover.— Vi er klare til å avlevere en sak om ikke lenge. Så blir det opp til byrådet å gi oss en prinsippavklaring, sier rådgiver Kirsti Arnesen i planavdelingen.

I første omgang har planavdelingen undersøkt parkeringssituasjonen i sørlige del av Fjellsiden og i Årstad bydel til områdene rundt Brann stadion.

Kommunens folk har gått i de tettest parkerte gatene på dagtid, registrert bilnumre og sjekket hvor bileeierne bor.

Les rapporten her:

— Et problem

Karleggingen viser at Farsund har rett når han kaller fremmedparkeringen et problem. I strøket rundt Idrettsveien var bare 96 av 434 parkerte biler hjemmehørende her. Resten tilhører bileiere bosatt andre steder i Bergen og utenbys.

Idrettsveien står på listen over gater med særlig mange fremmedparkerte biler. Men i hele bydelen er fremmedparkering et problem, konstaterer Arnesen ved planavdelingen.

— På dagtid er over halvparten av bilene i søndre bydel fremmedparkerte, sier hun.

Hvor langt sørover fra sentrum boligsonen skal strekke seg, har ikke planavdelingen tatt stilling til i denne omgang.

- Må finne løsninger

Ved årsskiftet ble boligsoneparkeringen utvidet nordover i Sandviken. Her ble det laget en ordning med betalingsautomater som gjør det mulig for turgåere å parkere bilen og stikke til fjells hele dagen.

I søndre bydel står kommunen overfor andre problemstillinger. Her er det flere store arbeidsplasser. Størst er Haukeland med 12.000 arbeidstakere, men også rundt Haraldsplass og fra neste høst Høgskolen er det mange som ønsker å sette fra seg bilene sine.

Hvis politikerne gir klarsignal, vil trafikketaten prøve å finne ordninger som balanserer behovet for å skjerme plasser til beboerne og ta vare på de store arbeidsplassene.

— Vi må finne løsninger for flere enn bare de som bor der, sier avdelingsleder Arvid Heggestad.

Hvordan dette kan gjøres har han ikke svar på ennå.

Bystyret ba i 2011 byrådet om snarest å utrede muligheten for å utvide boligsoneordningen. Dette vedtaket er bakgrunnen for arbeidet som nå gjøres.

Poenget med boligsoneparkering er å rydde plass for beboerne i strøket, få ned tallet på biler og skape bedre fremkommelighet for brannbiler og ambulanser.

- Kaos

Bilen til Ole Farsund og samboeren i Idrettsveien står parkert utenfor huset på dagtid. Samboeren går til jobb, han sykler eller går. Om ettermiddagene bruker de bilen for å komme seg på trening eller butikken.

— Har vi vært borte noen timer, er det ofte helt fullt når vi returnerer. Selv uten fremmedparkerte biler er her trangt. Her er kanskje 20 parkeringsplasser fordelt på 10–15 hus. På toppen kommer fremmedparkeringen. Resultatet er kaos, sier Farsund.

Bør flere bydeler få boligsoneparkering? Si din mening i kommentarfeltet!