Styreleder i Søndagsskolen Bergen krets, Ingvard Hageberg, sendte i formiddag ut en bekymringsmelding.

— Situasjonen er svært alvorlig. Vi ser dramatisk på dette, sier han.

Vi har hatt en del katastrofer den siste tiden, som den på Haiti. Da kan de være at vår giro blir sortert bort. Ingvard Hageberg

Kriselån Driftsunderskuddet i kretsen som organiserer alle søndagsskolene i Bergen og omegn, har de siste årene samlet seg opp til 415.000 kroner.

Alle reservene er borte vekk. Nå har Søndagsskolen tatt opp kriselån på 500.000 kroner for å ha penger til drift. Wallemtunet er brukt som pant.

Styrelederen forklarer inntektstapet med pensjonsreformen og større kamp om kroner til veldedige formål.

— Vi har hatt en del katastrofer den siste tiden, som den på Haiti. Da kan de være at vår giro blir sortert bort. Vi har fått inn 200.000 kroner mindre i gaver til nå i år i forhold til i fjor, sier Hageberg.

Pensjonsreformen har også gitt økte utgifter på 100.000 kroner.

— Vi har kun 1,75 årsverk på kontoret, men alderssammensetningen er slik at reformen slår veldig ut hos oss, sier han.

- Står søndagsskolen som institusjon for fall her i Bergen?

— Nei, det er det ingen grunn til å tro. Nå skal vi basere oss mer på frivillighet fremover. Og for barn i søndagsskolen kommer ikke dette til å få konsekvenser. Skolene vil holde frem som normalt.

Tiltakene Han lister opp følgende tiltak for å få skuten på rett kjøl.

  • Innkjøpsstopp ved kretskontoret.
  • Permittering av ansatte fra 1. november.
  • Oktoberutgaven av Søndagsskolearbeideren blir droppet.
  • Ny stillingsstruktur vurderes til neste år.
  • Vi skal få dette til. Det er vi nødt for, sier Hageberg