— Vi gjør dette for å fornye oss og rekruttere nye lesere, sier sjefredaktør i Bergens Tidende, Einar Hålien.

Han sier at innholdet skal bygge på Bergens Tidendes verdier som avis.

— Dette er et innholdsprosjekt. Formatet er ikke det mest spennende med denne satsingen. Tabloid format betyr ikke tabloid innhold, mener Hålien. Han lover at den nye søndagsavisen skal være allsidig og grundig.

Unge lesere er en spesiell målgruppe for søndagsavisen.

— Vi er opptatt av unge mennesker, og skal ta hensyn til det når vi redigerer avisen. Vi skal bringe mye av det unge mennesker etterspør. Prøvetrykk av avisen er testet ut på målgruppen, og responsen er god, forteller BTs sjefredaktør.

Følelser

Fullformatet har vært et kjennetegn på Bergens Tidende i avisens 136-årige historie.

— Er det mye følelser knyttet til endringen av søndagsavisen?

— Det har vært en viss modningsprosess på huset. Nå føler jeg alle medarbeiderne stiller opp og at de har lyst å gjøre noe nytt.

— Er dette det første steget mot en omlegging av hele avisen?

— I de fleste fullformataviser pågår det en diskusjon om forandring. Det gjør det også i vår avis. Men vi har ingen planer om å endre resten av uken. Jeg tror blandingen kan fungere bra. Hva som vil skje om x antall år er vanskelig å si, kommenterer Hålien.

I et forsøk på å stanse fall i opplaget begynte Aftenposten nylig å gi ut én del av avisen i tabloidformat daglig. Også internasjonalt vurderer mange fullformataviser endringer som følge av fall i opplaget. Noen aviser har også gjort endringer, noe som ofte er ensbetydende med overgang til mindre format.

Papiravisen i Bergens Tidende falt med omkring 1000 eksemplarer i opplag fra første halvår i fjor til i år.

Nyhet og aktualitet

— Vi følger spent med hvordan det går med Aftenposten, og vi orienterer oss om det som skjer i landene rundt oss, sier Einar Hålien.

Annonsemengden i søndagsavisen er begrenset, noe som gjør omleggingen enklere. Men Hålien peker også på andre grunner til at søndagen er en bra dag å gjøre ting annerledes på.

— Det er et annet lesermodus på søndagen. Da har folk bedre tid. Det skal bli en veldig fyldig avis, lover sjefredaktøren.

Han vil ikke si så mye om hvilke type stoff som skal satses på. Men BTs nye søndagsavis vil være preget av nyhet og aktualitet, ifølge sjefredaktør Hålien.