— Klimascenarioer som ble karakterisert som ekstreme av FNs klimapanel for bare fem år siden, ser allerede ut til å være utdatert. Temperaturøkningen går nå så raskt at det som før ble regnet som ekstremtemperaturer ser ut til å bli normaltemperaturer om 20-30 år, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.

FNs klimapanel utarbeidet i 2001 en prognose som viste at gjennomsnittstemperaturen i juli i Trøndelag i perioden 2021 - 2050 ville være 15,2 grader.

— Dit er vi kommet allerede. Nye beregninger som FNs klimapanel skal offentliggjøre for samme periode neste år vil trolig vise langt høyere verdier, sier Hans Olav Hygen.

Mens tidligere prognoser har nevnt temperaturøkninger på tre til fem grader som det maksimale, har lekkasjer fra klimapanel antydet økninger helt opp i åtte grader.

Forskerne er ikke i tvil om at dette kan ha meget dramatiske konsekvenser for kloden og for deler av jordens befolkning.

For enkelte kan endringene være livstruende i form av tørke, flom, ras og mer ekstremvær i form av stormer og orkaner.

1,7 grader på 40 år

En oversikt som Adresseavisen har utarbeidet viser at gjennomsnittstemperaturen for juli har økt med nærmere 1,7 grader de siste 40 årene. Mens gjennomsnittstemperaturen for perioden 1957 - 1966 var 13,57 grader, er tilsvarende tall for de ti siste årene (1997 - 2006), hele 15,24 grader.

Det som uroer forskerne mest er at temperaturøkningen ser ut til å ha akselerert det siste tiåret.

Mens temperaturøkningen de tre tiårene (1967 - 1996) var på totalt 0,86 grader, har den økt med 0,91 grader i årene 1997 - 2006.

— Virkningene av klimaendringene har en selvforsterkende effekt på varmeøkningen. Varmere klima gir større snøsmelting, noe som gir mindre snø og som igjen gir mer refleksjon av varme fra jordoverflaten. Det samme gjelder isforholdene i Arktis, sier Hans Olav Hygen.

Ny tropesommer

Mens sommeren 2003 er den hittil varmeste i Europa ligger årets sommer ikke langt bak i gjennomsnittstemperatur. I både Danmark, England og flere steder i Norge er det blitt satt varmerekorder for juli.

Forskerne tror at de svært varme somrene om bare 20 år kan bli normalen, til glede for mange, men også dødelig for tusener.