Sykefraværet blant sjåførene i Tide er ikke høyere enn vanlig, ifølge HMS-kvalitetsleder Tom Waardal. Men selskapets absolutte førsteprioritet er å holde sjåførene friske.

— Vi har vurdert munnbind for sjåførene våre, men mener at det ikke er hensiktsmessig, sier Waardal.

I tillegg har de vurdert hansker for dem som sitter så utsatt til og tar imot penger fra mange passasjerer.

De har istedet valgt å dele ut bakteriedrepende våtservietter til alle avdelinger. Med dem kan sjåførene både holde ratt og billettautomat rene, og de kan bruke disse på hendene når de ikke kan vaske seg før de skal spise lunsj ved endeholdeplassene.

Følger utviklingen Tide har siden før sommerferien hatt ukentlige møter med bedriftshelsetjenesten i Arsana. De er også i kontinuerlig dialog med med Skyss og Hordaland fylkeskommune, der ulike tiltak blir vurdert.

Dersom influensaen rammer et stort antall sjåfører, må altså Tide vurdere sommerruter med skoleruter. Publikum vil da få informasjon i forkant.

— Det er også mange elever som er syke. Vi vurderer derfor fortløpende hvilke skoleruter som skal opprettholdes. Dersom det ikke er elever der, trenger vi heller ikke å kjøre skolebussen, sier Waardal.

Det er også viktig for Tide å fylle sine forpliktelser i kvalitetsavtalen de har med Hordalands Fylkeskommune.

Skal vaksineres

Etter at også bedriftshelsetjenesten har fått anledning til å sette vaksiner mot svineinfluensaen, har Tide bestemt at de skal la de ansatte få denne på arbeidsplassen dersom de ønsker det.

De jobber nå med planene for hvordan dette kan organiseres i samarbeid med Arsana.

— Dette vil de ansatte få tilbud om så snart vi vet når vaksinene ankommer, sier Waardal.

Hva synes du om tiltakene? Si din mening.