INGVILD RUGLAND

Nå ber fylkesmann Svein Alsaker kommunen skjerpe seg.

Flere private barnehager i Bergen har i høst slitt med å betale de ansatte lønn i tide. Årsaken er at Bergen kommune ikke har betalt ut det statlige driftstilskuddet innen fristen.

Barnehagene er avhengig av dette tilskuddet for å få økonomien til å gå rundt. Men etter at Bergen kommune overtok utbetalingsansvaret fra bydelene i sommer, har problemene stått i kø.

For sen betaling er regelen, snarere enn unntaket, skal vi tro Lise Øksnes i Trollungen barnehage.

— Denne måneden er utbetalingen bare ni dager for sen. Det verste har vært halvannen måned. En eneste gang har kommunen betalt i tide, sier Øksnes.

Stoler ikke på kommunen

Hun eier barnehagen sammen med en annen. Sommelet i kommunen gjør at verken hun eller partneren kan ta ut lønn, rett og slett fordi det ikke finnes penger til det uten det statlige tilskuddet. Barnehagen får 64.000 statlige kroner i måneden.

— Vi er helt avhengige av støtten. Vi kan jo ikke stole på kommunen når vi får pengene lenge på etterskudd, sier Øksnes.

Hun er ikke alene om å ha dette problemet. Derfor har fylkesmann Svein Alsaker sendt et brev til kommunaldirektør Harald Noss med beskjed om at kommunen må skjerpe seg.

Fylkesmannen overlater nemlig ansvaret til kommunen, og førte i juli over 209 millioner kroner til Bergen kommune. Hver måned skal pengene utbetales forskuddsvis til barnehagene.

«Fylkesmannen ønsker en tilbakemelding om hvordan kommunen skal sikre at det statlige driftstilskuddet blir utbetalt til de private barnehagene forskuddsvis, og at forsinkelser ikke skjer i fremtiden,» heter det i brevet.

Skylder på flytting

Men hvis ikke rutinene skjerpes, vil Fylkesmannen slutte å overføre alle pengene samtidig, og selv betale ut en gang i måneden. Dermed er man sikre på at pengene brukes til det de er øremerket til.

Kommunaldirektør Harald Noss i Byrådsavdeling for oppvekst sier til BT at han ikke kjenner til at det har vært noen problemer med utbetalingene. Han henviser heller til saksbehandler Kjellaug Hodnekvam i økonomiavdelingen.

— Vi har hatt en del problemer med nytt regnskapssystem. I desember har vi ikke klart å betale i tide på grunn av avstemming av regnskap og vi var midt i en flytteprosess, sier Hodnekvam.

— Blir tilskuddene betalt i tide i januar?

— Det håper jeg inderlig, svarer Hodnekvam.