PER MARIFJÆREN

per.marifjaeren@bt.no

Brannårsaka er høgst sannsynleg eit lynnedslag, melder vakthavande hjå politiet i Sogn og Fjordane.

Det totalskadde huset har dei seinare åra vore i bruk som fritidsbustad, og det var ikkje folk der da det tok til å brenne.

Tett ved llåg ei sjøbu, og også denne er totalskadd i brannen. Brannmannskapa arbeidde tirsdag føremiddag med å hindre at brannen spreier seg til andre sjøbuer som ligg like ved.