— Dette er selvfølgelig ikke slikt vi ønsker skal skje, og det er beklagelig, sier byggesaksbyråd Øistein Christoffersen.

Bergen gikk glipp av gebyrinntekter i 431 saker i fjor fordi kommunen somlet med byggesaksbehandlingen. Det utgjør seks millioner kroner, ifølge kommunens eget regnestykke. Bykassen må dekke de tapte inntektene.

— Disse pengene kunne vært brukt på andre områder, sier Ruth Grung (Ap), komitéleder miljø og byutvikling.

I går fortalte BT at Bergen i snitt bruker tre måneder på å behandle en byggesøknad, mens Stavanger gjør det samme på fire uker. Dette til tross for at utbyggingspresset i Bergen ikke er større enn i de andre storbyene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Treghet koster flesk

Regelverket sier at saksbehandlingen ikke skal ta mer enn 12 uker. Går det lengre tid, straffes kommunen økonomisk, noe som skjedde i 8,5 prosent av byggesakene i fjor. Etter en måneds forsinkelse får den enkelte automatisk hele gebyret tilbakebetalt.

— For den enkelte er det verre at saken aldri blir behandlet enn at man slipper å betale gebyret. Utbyggerne taper langt større beløp når de blir stående i kø, sier Grung.

Til tross for gebyrtapet, gikk ikke byggesaksavdelingen med underskudd.

— Det kommer av reduserte lønnsutgifter siden vi mangler folk, sier byggesakssjef Else-Kristin Vikenes Foss.

- Alvorlig situasjon

Grung mener behandlingstiden er uholdbar, og vil sende byggesaksbyråden på studietur til Stavanger.

— Han bør umiddelbart ta seg en tur til Stavanger for å lære hvordan de organiserer og behandler sakene der.

Byråden må ta ansvar for å sørge for en mer effektiv saksbehandling, sier Grung.

— Den lange saksbehandlingstiden medfører store ekstrakostnader for den enkelte utbygger, og bidrar til å gjøre Bergen mindre attraktiv.

Fremskrittspartiet gikk høyt på banen for å effektivisere kommunen under valgkampen.

— Dette viser nok en gang at Frp sitt snakk om effektivisering bare er preik når det kommer til stykket, mener Grung.

Verst i landet

Det er ikke bare for byggesaker at Bergen sliter. Når det gjelder reguleringsplaner er Bergen verst av alle storbyene med en saksbehandlingstid på 651 dager. I hovedstaden tar det 362 dager å behandle en reguleringsplan.

— Byråden har vært opptatt av å kreve full reguleringsplan også for små byggeprosjekt. Det øker byråkratiet og gjør at det tar lengre tid, sier Grung.

Christoffersen avviser kritikken, og sier komitélederen selv har vært med å vedta kommuneplanen som ligger til grunn.

Det er særlig for barnehager at byråden har forlangt full reguleringsplan.

— Det er oppsiktsvekkende at en tidligere byråd mener at det ikke er viktig. Det går på sikkerheten til barn og unge, sier han.

Elektronisk søknad

Christoffersen sier det er viktig å redusere all saksbehandlingstid, men at det ikke kan gjøres i en håndvending.

— Vi jobber systematisk og har en plan for å få ned saksbehandlingen, sier Christoffersen.

Avdelingen arbeider nå med å tilsette flere saksbehandlere.

— I tillegg er det et effektiviseringspotensial i forhold til hvor mange som bruker elektronisk søknad, sier Christoffersen.

I fjor benyttet mindre enn fem prosent seg av dette tilbudet.

Synes du saksbehandlingstiden er for lang? Si din mening i kommentarfeltet!

HAR EN PLAN: - Vi jobber systematisk og har en plan for å få ned saksbehandlingen, sier byggesaksbyråd Øistein Christoffersen.
FAKSIMILE: BTs førsteside i går.