Vi er om bord i M/S «Rocknes», i det indre av steindumperskipet som gikk på grunn og rundt i Vatlestraumen 19. januar i år. Ødeleggelsene er store. Kjempekrefter må ha blitt utløst da Jebsen-skipet gikk rundt i løpet av kort tid. Det er som om det har vært en eksplosjon i skipets indre.

Veggimellom

Vi begynner på hoveddekket. Her ligger mannskapslugarer, kontorer, messen og oppholdsrom. Sofaer, skap, stoler, senger, inventar og løsøre må ha blitt kastet veggimellom da kjempeskipet kantret. Alt dette ligger slengt rundt omkring.

De neste to dekkene er preget av det samme kaoset, men verst er det på broen. Alt løst ble slengt mot styrbord da båten gikk rundt. Takplater og isolasjon flagrer ned fra tak og vegger. Overalt ligger det glasskår, rester av det centimetertykke glasset fra vinduene på broen. Broen lå tjue meter under vann etter at «Rocknes» havnet opp ned. Trykket har ødelagt noen ruter, andre har dykkerne slått seg gjennom før de søkte etter omkomne.

Grønske og olje

Politiet har tatt hånd om de viktigste instrumentene om bord. Resten av panelet bærer preg av to måneder under vann. Gulvet og leiderne er sleipe av grønske og olje. Bergens Tidendes må trø varsomt over alt. Vi har god bruk for kjeledressen, verneskoene og hjelmen vi ble pålagt å bruke før vi gikk om bord.

I bakkant av broen finner vi døren som losen mirakuløst reddet seg ut gjennom, bare sekunder før «Rocknes» gikk helt rundt. Losen visste ikke selv om denne evakueringsveien. En av mannskapet åpnet døren for ham, og bidro til å redde losens liv. Da han kom ut, var slagsiden så stor at losen kunne gå nedover styrbord skuteside og tørrskodd til kjølen. Der traff han et av besetningsmedlemmene. Begge ble brakt i land av helikopter.

Vant kappløpet

Så beveger vi oss ned i maskinrommet. Dypt der nede, fanget i en felle, kjempet tre filippinske maskinister for livet i en luftlomme. Hullet i skroget som de ble hentet ut gjennom, er sveiset igjen og støpt over med sement. Vi beveger oss i dette området med «Rocknes» rett vei, og kan knapt forestille oss hvilket drama som utspant seg her mens skipet lå opp ned. Maskinistene måtte gå og stå på rør i taket. Hele tiden steg vannet under dem. Ut gjennom skroget var den eneste veien det var mulig å unnslippe. Det var et kappløp med tiden, som redningsmennene og filippinerne heldigvis vant.

Fra bunnen av båten tar vi oss opp igjen og ut på dekk. Her er de solide lukene til lasterommene revet bort. De forsvant på få sekunder da steinlasten presset mer og mer på i det «Rocknes» krenget og kantret. Nå ligger både steinen og lastelukene på bunnen av Vatlestraumen.

Venter på svar

Ødeleggelsene på steindumperutstyret er også store. Transportbåndet mellom fronttårnet og dumperen er borte. Begge tårnene har fått skader, sannsynligvis har de truffet bunnen, enten da «Rocknes» gikk rundt, eller da lasteskipet ble satt på grunn ved Alvøen etterpå.

De materielle skadene er ikke det verste. 18 menneskeliv gikk tapt i en av de største skipskatastrofene i nyere, norsk tid. Politi og sjøfartsmyndigheter arbeider fremdeles med å finne forklaringen på at «Rocknes» gikk rundt så ufattelig fort, trolig i løpet av et minutts tid. Foreløpig er det umulig å si om man noensinne får et svar på dette.

MASKINROMMET: Her nede i dypet i maskinrommet kjempet tre filippinere for livet. De sto på rørene på bildet til de ble hentet ut gjennom hullet, som nå er sveiset igjen i skroget.<p/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN
INSTRUMENTPANELET: Alt elektronisk og elektrisk utstyr må skiftes ut. Over alt på broen ligger glasskår fra vinduene.<p/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN
MESSEN: Her oppholdt mannskapet seg under måltidene og på fritiden.<p/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN
BROEN: Det meste er kaos i «Rocknes'» indre. Verst ser det ut på broen der alt inventar og løsgods ble slengt mot styrbord da lasteskipet gikk rundt i Vatlestraumen 19. januar.<p/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN