På en pressekonferanse fredag la Politiets sikkerhetstjeneste frem sin interne evalueringsrapport. PST beklager, men innrømmer ingen feil.

— På vegne av PST så vil jeg beklage at vi ikke klarte å forhindre terroraksjonen, sa fungerende sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, Roger Berg.

— Hva mener PST med å si at de beklager når de ikke innrømmer feil? spør biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug.

— Slik jeg forstår måten de bruker ordet «beklager» er det i den forstand at de syntes det som skjedde 22. juli var tragisk, men man kunne ikke ha gjort noe annerledes.

Stiller spørsmål

Biskop Nordhaug stilte spørsmål ved sikkerhetspolitiets formulering på Twitter fredag kveld.

«PST beklager at de ikke forhindret terroren 22.juli, men har ikke gjort noen feil. Hva betyr det å beklage? Det samme som å beklage regnvær?» skrev biskopen.Nordhaug understreker at dette ikke er en kritikk av politiet, men at han ønsket å uttrykke en refleksjon og undring over ordbruken.

— Dersom man er åpen for at ting kunne vært gjort annerledes, tar man også ansvar for sin håndtering av det som har hendt. Dette er svært viktig dersom man mener at det er begått konkrete feil. Men om det ikke ligger noen innrømmelse bak uttrykket, ja, hva slags utsagn er det da?

- Skal man forstå det slik at du mener uttrykket blir meningsløst?

— Ja, min refleksjon går i den retningen. Burde man kanskje la være å si noe i det hele tatt?

Fakta på bordet

BT avslørte i fjor at PST fikk en liste med Anders Behring Breiviks navn på fra tollvesenet via det internasjonale antiterrorprosjektet Global Shield. Men PST avviste fredag at de kunne ha stanset Breivik. Samtidig sa de at de hadde identifisert svakheter i systemet og presenterte en del forbedringspunkter.

Burde man kanskje la være å si noe i det hele tatt? Biskop Halvor Nordhaug

Biskop Nordhaug sier det er særdeles viktig at alle fakta kommer på bordet om håndteringen av Breivik og 22. juli.

— Ethvert oppgjør mellom mennesker forutsetter at alle fakta kommer på bordet. I en slik sak om denne er det riktig at det brukes store ressurser i etterforskning og granskning for å få redegjort i detalj hva som har skjedd. Det viser at vi bor en rettstat hvor hvert enkelt menneske har en enorm verdi.

- Dette er den mest traumatiske hendelsen i Norge siden annen verdenskrig. Det gjør det til en særskilt sensitiv sak. Da sitter det kanskje ekstra langt inne å innrømme feil og dermed ta på seg en del av ansvaret?

— Hvis man skal kunne lære av det som skjedde, må en rapport avdekke alle forhold. Det er klart at for dem som er rammet direkte av hendelsen vil en innrømmelse av feil fra offentlige etater bety mye og være en stor lettelse.

Ingen uthenging

Biskopen i Bjørgvin fremhever at han vil advare mot å henge ut enkeltmennesker, men at han ønsker å utfordre etaten til å granske egen ordbruk og de signalene de sender.

— Min spørsmål til PST er hva de legger i det uttrykket å beklage. Hvis det ikke innrømmes noen feil, betyr det da at det ikke er noe som helst man burde ha gjort annerledes?

Hva mener du? Diskuter under: