— Vi står foran en spennende tid i skolepolitikken, og Elevorganisasjonens kamp for bedre rettigheter og større elevinnflytelse fortsetter, sa Tesdal til Elevtinget.

Solveig Tesdal tar over som ny leder fra 1. juli. Hun får med seg Kjetil Andersland fra Bergen i sentralstyret.

Elevorganisasjonens landsmøte, Elevtinget, ble avholdt mandag til lørdag i forrige uke.

450 mennesker fra elevråd i hele Norge var samlet for å bestemme oppbygningen, politikken og arbeidsoppgavene og velge de tillitsvalgte i Elevorganisasjonen.