De to jentene som ble reddet ut i siste liten, Sabine Uldal (19) og Birthe Hovland Heldal (21), er dessuten tilkjent 50.000 kroner hver i erstatning fra Hove. De to jentene lå og solte seg i 3. etasje da de plutselig ble fanget i en brannfelle.

Bergen tingrett feller en knusende dom over Hove, og gir ham strengere straff enn aktors påstand om 30 dagers betinget og 30 dagers ubetinget fengsel. Retten har valgt å gjøre hele straffen ubetinget.

– Nedslående dom

Retten finner det bevist at han med viten og vilje unnlot å sørge for nødvendige sikringstiltak, og særlig slik at rømningsveiene i 3. etasje ikke dekket behovet for rask og sikker rømning. Retten la også vekt på at faresituasjonen hadde vart over lengre tid, og at den manglende brannsikringen innebar en stor fare for at en eventuell brann ville spre seg til resten av trehusbebyggelsen i området.

– Det viktigste for meg i denne saken er at de to jentene overlevde, sier solstudio-eier Alf Hove.

I en telefaks til Bergens Tidende skriver Hove at han derfor betrakter seg selv som svært heldig – «til tross for den nedslående dommen i Bergen tingrett». Han håper videre at tiden vil gjøre det mulig for jentene å legge hendelsen bak seg.

De to unge jentene ble reddet ut i siste liten av røykdykkere.

– Gå gjennom røyken

I retten mente Alf Hove at en kommunikasjonssvikt hos politi og brannvesen medvirket til at det tok en halv time fra brannen ble varslet til jentene ble reddet.

Tingretten mener at det ikke har betydning for skyldspørsmålet om brannvesenet kunne ha spart noen minutter under sluknings— og redningsarbeidet. En mulig kommunikasjonssvikt rokker heller ikke ved at Hove var ansvarlig for risikosituasjonen, mener retten.

Alf Hove mener episoden viser at man bør vurdere å forsere røyken og komme seg ut dersom det er kort vei.

– I dette tilfellet var det ti meter til nærmeste rømningsutgang, skriver han.

Han konkluderer slik etter å ha studert overvåkingsvideoen fra innsiden av bygningen under brannen.

– Sjekk rømningsveiene

– I den første tiden var det mye røyk og ingen synlige flammer. De to jentene fryktet røyken og gikk inn på et rom. Da de ringte nødtelefonen, fikk de beskjed om at brannvesenet var utenfor og ville komme opp og hente dem ut. Deretter tok det en halv time før det skjedde. Mange vil innrette seg etter slike beskjeder fra myndighetspersoner, ut fra at man forventer å bli raskt hentet. I denne og tilsvarende saker har det dessverre vist seg at det ikke alltid er tilfellet, skriver han.

Hove skriver også at det viktigste nå er å hindre at det samme skjer igjen. Og han er villig til å gjøre sitt, ifølge faksen.

Han oppfordrer alle huseiere til å gå gjennom rømningsforholdene på nytt. Hove viser til at Brannvesenet har vært på befaringer i Lille Øvregate 32 en rekke ganger siden 1980.

– I dommen fremgår det at enhver huseier har et selvstendig og uavhengig ansvar for å forbedre rømningssituasjonen utover tidligere aksepterte løsninger.

Alf Hove, som i retten ikke erkjente straffskyld, må også betale saksomkostninger på til sammen 100.000 kroner.

Rune Sævig