De støtter kravet om allmenngjøring av tariffavtaler i verftsindustrien.

Bakgrunnen for markeringen var en rettssak som startet i Oslo tingrett mandag morgen. Det er ni norske skipsverft, med NHO i ryggen, som har gått til sak mot staten og LO. Saken gjelder en tolkning av hvorvidt tariffavtaler i denne bransjen skal allmenngjøres. Sagt med andre ord, skal det gjelde samme lønns og arbeidsvilkår for alle som jobber i på norske skipsverft, enten de er norske eller utenlandsk arbeidere.

Saken skal pågå i to uker, og Fellesforbundet benyttet anledningen til å gi uttrykk for sitt syn foran Olso Tinghus ved rettssakens åpning. Deretter gikk fanetorget til Stortinget, der de ble møtt av et knippe politikere fra regjeringspartiene. Blant disse var Tove Linnea Brandvik (Ap) fra Hordaland. Hun sitter i arbeids— og sosialkomiteen.

Både Jern og Metall Avdeling 5 i Bergen, og Unionen fra samme by, var med på markeringen, sammen med verkstedklubber fra hele Vestlandet.