Solheimsviken var opprinnelig et strandområde under Solheim gård som lå i Årstad herred. Gården ble solgt til Bergen kommune som anla .

I løpet av 1800-tallet utviklet Solheimsviken seg til et industriområde der Bergens Mekaniske Verksted (BMV) var hjørnestensbedriften. Området fikk gatebelysning i 1908 og vannforsyning i rør fra Svartediket i 1909.

Et problem under industrialiseringen av var at bedriftene var prisgitt de økonomiske konjunkturene. I perioder var det derfor stor arbeidsledighet i Viken som området ofte ble kalt.

Årstad herred hadde ikke økonomiske forutsetningerr for å hjelpe, noe som førte til at boligene i området holdt lav standard.

Også etter at Solheimsviken kom inn under Bergen kommune i 1915, ble området hengende etter. Først på begynnelsen av 1980-tallet var den gamle bebyggelsen i området sanert og nye moderne boliger bygget.

Kilde: Bergen Byleksikon

MØTE MELLIOM TO TIDER: Høyblokkene på Danmarksplass hadde allerede eksistert i 16 år da den gamle bebyggelsen langs Solheimsgaten ble revet i 1978.
Knut Strand