• 1855: Michael Krohn tar initiativ til å bygge Bergens Mekaniske Værksted AS i Solheimsviken. Krohn ledet verftet i mange år. Han var også mannen bak Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergens Privatbank og Bergens Sjøforsikring.
  • 1867: BMV bygger DS «Thor», som representerte sin tids høyteknologi. BMVs skipsbyggingsaktivitet økte kraftig i perioden 1867-1885. Det ble bygget 64 skip, de fleste for rederier i Bergen. Det største var DS «Aurora» på hele 875 netto registertonn.
  • 1875: Arbeidsstokken økte til ca. 400, de fleste menn under 35 år. Det ble også tatt inn lærlinger i flere fag. På tross av økt aktivitet, klarte BMV ikke å dekke etterspørselen fra bergenske rederier. De fleste skipene ble fortsatt bygget i Storbritannia..
  • 1908: BMV leverte DS «Taxas» for Oslorederiet G.M. Bryde som satte skipet inn i Norge-Mexico-Gulf-linjen. Skipet var på 2245 netto registertonn og det største som var bygget i Solheimsviken. Denne rekorden sto i 40 år.
  • 1965: Majoritetsaksjonær BDS solgte sine aksjer til Akergruppen og i 1968 ble verftet fullt integrert i Aker.
  • 1983: Akergruppen solgte aksjene til Bergen Bank, Vesta, Døsvig, Jæger og Hansa. I 1982-83 bygget verftet tre kjemikalietankere i 40.000 dødvekt-tonns-klassen for Jo Tankers i Bergen. Verftet tapte store penger på byggingen.
  • 1985: Verftet ble solgt til de ansatte. I 1991 ble Solheimsviken AS som selskapet ble omdøpt til tatt under konkursbehandling. Det ble slutten. Anlegget på 56 mål ble liggende brakk i ti år til 1996 da Bergen Industriutvikling AS, AS Bergen Tomteselskap og GC Rieber Eiendom AS kjøpte området. GC Rieber Eiendom kjøpte ut sine partnere og Solheimsviken Næringspark så sin spede begynnelse.
  • 2008: 12 år senere er det bygget nytt og rehabilitert 40.000 kvadratmeter kontorbygg.KILDER: «SOLHEIMSVIKEN FRA VERFT TIL NÆRINGSPARK», BT-ARKIV