Hovedårsaken er trolig en opphopning av kommunale boliger. Nå lover kommunetoppene å prøve å fordele de kommunale utleieboligene bedre utover bydelene og strøkene i Bergen.

Men det vil ta mange år å oppnå full utjevning. I dag er halvparten av alle kommunale utleieboliger plassert i én bydel, Årstad. Bydelen har en syvendedel av befolkningen i Bergen.

Alt om levekårsundersøkelsen her

Internt i bydelen er dessuten boligene i stor grad klynget sammen på steder som Solheim og Slettebakken, medgir kommunaldirektør Finn Strand.

– Vi har lenge vært klar over dette problemet, og har forsøkt å unngå opphopning. Men det er jo det muliges kunst vi driver med. Vi må bruke de boligene vi har, sier Strand.

Skjevfordelingen har røtter langt tilbake i tid. Gjennom hele etterkrigstiden har en stor andel av denne typen boliger blitt bygget i Årstad.

Trekker ned snittet

Tirsdag la kommunen frem levekårsundersøkelsen for Bergen. Den viste at Solheim nord havnet på nest siste plass blant strøkene i Bergen.

En av årsakene var statistikken over barnevernstilfeller, som viste dystre tall for Solheim nord. Av 1000 barn mellom 0 og 17 år, er 126 på tiltak i barnevernet. Det betyr at det i hver klasse vil være tre-fire barnevernsbarn. Snittet i Bergen er 39 av 1000.

Solheim nord havnet også nederst på statistikken når det gjelder andel mottakere av sosialhjelp, arbeidsledighet og kriminalitet. Kommunaldirektøren medgir at det er en klar sammenheng med antallet kommunale utleieboliger.

– De er veldig ofte bebodd av folk med vanskelig økonomi. Det har selvsagt innvirkning for behovet for sosialhjelp og barnevern, sier Finn Strand.

Skal utjevne

Helse— og omsorgsbyråd Liv Røssland (Frp) understreket denne uken at resultatene av levekårsundersøkelsen skal brukes til å utjevne de geografiske forskjellene i Bergen. En av måtene det gjøres på, er å plassere alle nye kommunale utleieboliger i andre bydeler enn Årstad.

– Samtidig er det å utjevne levekårsforskjeller et langvarig prosjekt. Det er jo en form for utjevning at man får en kommunal bolig, sier Strand.

Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB), som administrerer de kommunale utleieboligene, vil ikke gi fra seg detaljerte oversikter over hvor boligene ligger, kun bydelstall.

Har satset på Solheim

Direktør Audun Øiestad i BBB medgir likevel at Solheim og Slettebakken er blant områdene med mange slike boliger, og at det trolig gir utslag på levekårsindeksen.

– Vi har redusert andelen boliger i bydelen de siste årene. Noen er solgt ut, andre er tatt i bruk til andre formål, sier Øiestad.

Han viser til at BBB på 90-tallet brukte store ressurser på å bedre bomiljøet i Solheim-området. Blant annet ble 255 kommunale utleieboliger og utemiljøet rustet opp. Nå er et tilsvarende prosjekt på gang i Slettebakken.