Fjell kommune ga 72 dispensasjoner for bygging i strandsonen i fjor, mens Os kommune ga 62 – ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

— Det utgjør nesten 20 prosent av totalt antall dispensasjoner. Disse to kommunene er i en helt egen kategori. Ingen andre kommuner ga mer enn 20 slike tillatelser, sier miljøvernminister Erik Solheim (SV) til Aftenposten.no.

Har fått brev Han har nå sendt brev til Os og Fjell kommune der han ber om å få vite årsaken.

— Jeg vil selvfølgelig lytte til gode forklaringer, det kan jo være spesielle naturgitte forhold her. Men vi kan ikke akseptere det hvis årsaken er at de ikke forholder seg til den nasjonale politikken på området som er vedtatt i Stortinget, og gir tillatelser etter eget forgodtbefinnende, sier Solheim.

Han påpeker også at regjeringen nå kan frata såkalte verstingkommuner retten til å gi dispensasjon for bygging i strandsonen, og overføre denne myndigheten til fylkeskommunen eller fylkesmannen.

— Ja, det er en mulig konsekvens. Men jeg har tro på at det er mulig å løse dette gjennom dialog, sier Solheim.

Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) sier at dette ikke er første gang Solheim prøver å gjøre Os til strandsoneversting.

— Skjærgården i Os er attraktiv både for hyttefolk og fastboende. Vi har gitt en del dispensasjoner, men ikke for mange, mener Søviknes, som uttaler at bare 8–10 av dispensasjonene gjelder rene nybygg, mens resten handler om tilbygg og restaurering av gamle bygninger.

- Ja-holdning - Vi har generelt en ja-holdning til utbyggingssaker. Frp og Høyre styrer Os, og vi er veldig for den private eiendomsrett. Men vi sier nei til mange, og vi skjermer deler av strandsonen. Vi jobber også med nye arealplaner som vil gi færre dispensasjoner, sier Søviknes, som ikke kommer til å gi fra seg dispensasjonsretten uten sverdslag.

— Det skal veldig mye til for at en statlig myndighet fratar en kommune en slik rett. Det vil være et kraftig angrep på lokaldemokratiet, sier Søviknes, som er sterkt uenig i at Hordaland skal ha samme strenge utbyggingsregime som Oslofjorden.

Begrenset areal Det samme mener Fjell-ordfører Eli Årdal Berland (H).

— Vi er en hurtigvoksende kommune nær Bergen, som har enormt med strandlinje. Vi har avlange øyer, skjær og holmer. Det er begrenset med arealer å bygge på som ikke er i strandsonen. Men vi prøver likevel å begrense det, sier Berland.

Hun vil ikke være med på kommunen er strandsoneversting, men frykter likevel å bli fratatt dispensasjonsretten.

— Ja, det er klart vi gjør det. Men vi skal svare på brevet på en skikkelig måte og håper på forståelse for vårt syn, sier hun.

Hva mener du om strandsoneloven? Si din mening her.