Torsdag i forrige uke aksjonerte Hordaland fylkesskattekontor og Namsfogden mot britiske steinleggere. Det gjorde Namsfogden ved å ta arrest i kravene arbeiderne hadde til en rekke kunder i bergensområdet.

Det betyr at kundene fikk et rettslig pålegg om å betale til skattemyndighetene, og ikke til steinleggerne.

Hordaland fylkesskattekontor har også hatt kontakt med flere firma i bergensområdet som har levert stein til britene.

1000 kroner pr. kvm

— Ut fra opplysningene vi har fått ser det ut som de har omsatt for over 7,5 millioner kroner siden april måned, sier fungerende kontrollsjef Jostein Rene ved Hordaland fylkesskattekontor.

Tallet har de kommet frem til ved å sammenholde mengden av stein leverandørene har solgt til britene med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 600 kroner til steinleggernes kunder.

Fylkesskattekontoret har tidligere opplyst at kvadratmeterprisen har variert fra under 400 kroner helt opp til 1000 kroner, avhengig av underlag og pruteevne hos kundene.

Rene tror britene godt kan ha solgt for atskillig over dette anslaget også, dersom de har kjøpt stein fra leverandører skattemyndighetene ikke vært i kontakt med. Eller dersom snittprisen har vært mer enn 600 kroner kvadratmeteren.

Arrest i over 500.000

Da skattemyndighetene i Trøndelag gjennomførte en tilsvarende aksjon tidligere i år, forsvant steinleggerne fra landsdelen. Nå kan det være tegn på at det samme skjer her.

— Vi har fått opplysninger om at det er oppbrudd på noen campingplasser, sier Rene.

Under aksjonen i forrige uke oppsøkte folk fra Namsfogden ca. 15 huseiere enten hjemme eller på arbeidsplassen. De tok arrest i pengekrav hos en god del av disse.

— Til sammen tok vi arrest i krav for mellom 500.000 og 600.000 kroner, sier namsfogd Olav Valland.

— Vi er litt overrasket over at folk biter på et slikt tilbud når det både er ulovlig virksomhet og prisnivået er såpass høyt, sier han.