MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bergens-tidende.no

Bydelsdirektør Ole Vorland i Bergenhus bydel har satt i gang full granskning av saken.

— Vi har ingen holdepunkter for at det er gjort noe galt ved opptaket, men vi undersøker nå dette, sier bydelsdirektør Vorland.

Uten fast bosted I Bergensavisen (BA) i dag forteller den 91 år gamle kvinnen dette om salget:

— Jeg kom inn her på hjemmet da jeg ikke kunne bo alene lenger. Jeg var nødt til å selge. Aslaug sa til meg at hun var på jakt etter en leilighet i strøket, sier den 91 år gamle damen som nå er bosatt på Johannes menighetens aldershjem på Møhlenpris.

Styreren fikk kjøpe den attraktive leiligheten for om lag halv pris.

BTs nettavis har imidlertid fått kjennskap til at den 91 år gamle damen solgte leiligheten før hun var sikret plass på aldershjemmet. På salgsstidspunktet var hun midlertidig bosatt på aldershjemmet. Først etter at hun solgte leiligheten til aldershjemsbestyrer Aslaug Arvidson fikk hun fast plass.

— Det er riktig at denne damen ikke hadde fast plass da salget ble gjennomført, sier Vorland til BTs nettavis.

Han bekrefter at styrer og ansatte ved aldershjem kan påvirke hvem som skal få plass, selv om det er pleie- og omsorgsavdelingen som gjør det formelle vedtaket.

På teppet Bydelsdirektøren vil i morgen innkalle styreren av det private aldershjemmet til en samtale.

— Det er vår oppgave å påse at de som bor på kommunale midler har betryggende forhold rundt seg. Selv om vi formelt ikke kan gripe inn overfor styreren i det private aldershjemmet, vil jeg snakke med henne om etikk, sier Vorland.

Det er allerede klart at leilighetskjøpet får konsekvenser når kommunen skal inngå driftsavtaler med de private aldershjemmene. I avtalen kommer bydelen til å forlange at kommunens etiske standard følges.