Finansbyråd Henning Warloe er misfornøyd med avkastningen på BKK-aksjene. Det har han god grunn til. Trondheim kommune fikk i fjor 298 millioner fra sitt kraftfond til bruk på tjenester for byens innbyggere. Bergen kommunes utbytte på BKK-aksjer var 129 millioner. Verdien på Trondheims aksjefond og kommunenes anslag over verdien på BKK-aksjene er omtrent like stor, drøye fem milliarder kroner.

Lover større avkastning

Trondheim solgte sine aksjer i Trondheim Energiverk til Statkraft i 2001. Finansbyråd Henning Warloe uttalte på en pressekonferanse onsdag at det ikke var aktuelt å selge BKK nå, men dersom ikke bedriften blir i stand til å betale et vesentlig større utbytte i årene som kommer, er det aktuelt å vurdere salg.

Nå venter Warloe på effekten av BKKs lønnsomhetsplan som selskapet ligger noe etter.

  • I 2003 skulle driftsresultatet ligge på en milliard, resultatet ble 45 millioner kroner dårligere.
  • I 2005 skal driftsresultatet før skatt ligge på en milliard kroner. Skal selskapet oppnå dette målet, må resultatet i år forbedres med 203 millioner kroner.
  • For 2008 er målet et resultat etter skatt på en milliard kroner. Skal det målet nås, må det til en resultatforbedring de neste fire årene på drøyt 100 prosent.

Med et slikt resultat vil selskapet i 2008 kunne betale Bergen kommune drøyt 260 millioner kroner i utbytte, gitt at kommunen fortsatt eier 37,75 prosent av aksjene.

Fornøyd styreleder

Styreleder i BKK, Martin Smith-Sivertsen, er fornøyd med utviklingen når det gjelder lønnsomhet.

— Tatt i betraktning at vi verken styrer kraftpris eller nedbørsmengder mener jeg vi er inne i en god utvikling.

Smith-Sivertsen vil ikke kommentere tallene som viser at Trondheim har en langt bedre avkastning på sitt kraftfond enn kommunen har på sine aksjer i BKK.

— Dette er en sak eierne må kommentere, sier han.

Frp, som er byrådets støtteparti, er ikke fornøyd med å vente.

— Tallene fra Trondheim overrasker ikke oss. Også Os kommune har funnet ut at det finnes langt bedre måte å forvalte den store formuen på enn å ha dem plassert i kraftaksjer. Vi har hele tiden ment at det var best å selge BKK, men i eierskapsmeldingen freder jo byrådet BKK og det er langt fra å være god Høyre-politikk, sier Frps gruppeleder Liv Røssland.

Frp vil ta opp muligheten for å selge BKK når eierskapsmeldingen behandles i bystyret før sommeren.

— I stedet for å lage en statusrapport der byrådet plasserer de ulike selskapene i kommunen i ulike kategorier, hadde vi sett en rapport som startet i andre enden og så på hva kommunen vil gjøre med de ulike selskapene, sier Røssland.