Det er over 20 millioner mindre enn kommunen opprinnelig håpet å få for det 6000 kvadratmeter store bygget i vannkanten på Laksevåg. Kjøper er eiendomsinvestor Arne Veidung, gjennom selskapet FAV Eiendom.

Bygget fungerte som rådhus for Laksevåg kommune fra 1961 til 1972, da kommunen ble slukt av Bergen. Arbeiderpartiet sendte tirsdag et brev til byrådet der de protesterte mot salget.

– Huset har lange tradisjoner i bydelen og har vært et senter for bydelspolitikken i Laksevåg, sier Terje Ohnstad (Ap).

Han er også kritisk til at bygget selges såpass mye under takst, som var 70 millioner.

Byrådet begrunner prisen med at det viste seg at taksten var høyere enn det markedet var villig til å betale.

Salget av kommunehuset er et av mange eiendomssalg byrådet gjennomfører for å få penger inn i bykassen. Fra før er blant annet funkisperlen Forum kino solgt. Byantikvaren mener at kommunehuset har antikvarisk verdi, men vil i første rekke bevare fasaden. Bygget inneholder også en storsal med freskomaleri av kunstneren Bjørn Tvedt.