Det samme ville skje dersom han gikk til politiet. Pengeinnkreverne fra Oslo-området truet også med å drepe 26-åringens foreldre og søster, hvis han ikke hostet opp 180.000 i «bot» og utestående, eller begynte å selge narkotika for å betale gjelden.

Ny runde i retten

26-åringen hevder at denne «skinnhenrettelsen» var grunnen til at han kort tid etter tok imot fem kilo hasj, som han skulle selge. Da saken mot ham var oppe for Bergen byrett, påberopte 26-åringen seg nødrett, og forklarte at han hadde vært nødt til å ta imot hasjen for å redde sitt liv.

Han ble dømt til to års fengsel, men ett år ble gjort betinget på grunn av de spesielle omstendighetene. En 48-åring som var involvert i saken som pengekurér ble dømt til seks måneders fengsel. Saken ble anket fra begge sider, og skal opp for Gulating lagmannsrett 8. oktober. Påtalemyndigheten mente straffen var for mild, mens 26-åringen fortsatt hevder at han handlet i nødrett.

Knallhardt miljø

«Nesten-henrettelsen», som skjedde på Hotel Norge 9. oktober 1999, har klare paralleller til både Lindås-drapet og Åsane-sakene. Etter rettssaken i byretten har en av de to som var til stede på hotellrommet blitt pågrepet, og har i rettslig avhør bekreftet at hendelsen fant sted. Han hevder at han selv bare hadde en passiv rolle, men bekrefter at en pistol ble rettet mot 26-åringens hode.

— Denne nye forklaringen styrker min klients sak, og hans forklaring om at han var tvunget til å handle slik han gjorde. Han måtte selge hasjen for å redde sitt eget liv, og avhørene av den ene personen som var til stede på hotellrommet bekrefter det min klient har forklart, sier 26-åringens forsvarer, advokat Bjørn Meltzer. Meltzer karakteriserer saken som svært stygg. - Min klient var sikker på at han skulle dø på hotellrommet, og han hadde Lindås-drapet i tankene hele tiden, sier Meltzer.