Bergen tingrett fant det bevist at mannen overdro 1 kilo amfetamin til en annen person 27. mai i år.

Han er også dømt for blant annet kjøp og oppbevaring av 660 Rohypnoltabletter. Dommen er tiltaltes første.

Retten fant det nødvendig å reagere strengt på overdragelsen av amfetamin, men vektlegger også at 22-åringen ikke har hatt noen sentral rolle i narkotikamiljøet. Det blir imidlertid ansett som skjerpende at mannen ikke har et rusproblem selv og dermed har handlet narkotika kun for fortjenestens skyld.

Tiltalte erkjente seg skyldig på alle punkter i tiltalen.