Da Tor Harald Bringedal (43) solgte bilen tidlig i januar i år, inngikk han en muntlig avtale om at den nye eieren skulle betale årsavgiften på 2660 kroner.

Like etter begynte han å motta purregebyrer i posten, og ble stilt til ansvar for den nye eierens manglende betaling.

— For meg er det sunn fornuft at når man selger en bil før årsavgiften forfaller til betaling 20. mars, bør man være fri fra betalingsansvaret selv om bilen var registrert på meg 1. januar. Jeg mener krav om betaling av årsavgiften må følge ny bileier og ikke tidligere eier, sier Bringedal.

- Slik er loven

I lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav heter det at det er vedkommende som står registrert som bileier per 1. januar som skal belastes for årsavgiften.

— Hvis bilen selges før 20. mars, er det til syvende og sist den tidligere eieren som er ansvarlig, sier kontorsjef Vidar Lillebo i Tollvesenet.

Dersom pengene ikke er mottatt innen 20. mars, får den nye eieren innbetalingskravet. Om pengene ikke er innbetalt innen 15. september, går imidlertid kravet tilbake til den tidligere eieren.

«Per og Pål»

Bringedal sier han har prøvd å forklare avtalen han inngikk med den nye eieren for Tollvesenet. Han fikk til svar at de ikke hadde ressurser til å innkreve årsavgiften fra den nye eieren.

— Jeg synes systemet er kronglete og opplever Tollvesenet som veldig arrogant og lite serviceinteresserte, sier han.

— Når de sier at de ikke har ressurser til å sende krav til ny eier, men har ressurser til å sende ut regning til meg, skjønner ikke jeg helt argumentasjonen. Jeg ser ikke helt forskjellen på ressursbruk om mottakeren heter Per eller Pål, sier han.

- Et klassisk fenomen

NAF bekrefter at problemet er velkjent, spesielt for biler som selges i tidsrommet 1. januar til 20. mars.

— Det er ikke noe heldig system, og vi er i kontakt med myndighetene for å finne andre løsninger på denne problemstillingen, sier André Fimreite, advokat og seniorrådgiver i Norges Automobil-Forbund (NAF).

Han mener det upraktiske med loven er hvor ansvaret ligger 1. januar, mens årsavgiften ikke forfaller til betaling før 20. mars.

— Antallet saker vi får, viser at det er et faktisk problem, og at vi må finne en løsning, sier han.

200.000 henvendelser

Tollregionen Oslo og Akershus har oppgaven med å samle inn årsavgift i hele Norge, og sender ut 3,2 millioner krav i året. Det gir åtte milliarder kroner i statskassen. Tollvesenet mottar 200.000 henvendelser i året angående årsavgift. Ifølge kontorsjef Vidar Lillebo er mange av henvendelsene knyttet til bilsalg og ansvarsfordeling.

— Det er ikke alle som har satt seg så godt inn i hvordan lovverket fungerer, sier Lillebo.

Ørjan Deisz