Det hindret ikke 29-åringen om å inngå avtale om salg. Først da summen på 8000 kroner var betalt, viste det seg at 29-åringen slett ikke var i bestittelse av noen farkost.

Det kom også frem at annonsen var rykket inn under falskt navn og ikke-eksisterende adresse.

Mannen er av Bergen tingrett dømt til betinget fengsel i 18 dager og en bot på 5000 kroner. I tillegg dømmes han til å betale de 8000 kronene tilbake til den uheldige kjøperen.