TROND NYGARD-STURE

KJERSTI MJØR

HELGE SKODVIN (foto)

— Vi vurderer nå å anmelde saken, sier advokat Harald S. Kobbe.

BT skrev i går at Ragnar Andvik, den eldre kvinnens hjelpeverge og investeringsrådgiver i CIM AS, overførte hennes konto til sitt eget navn i februar i år. I mars solgte han aksjene hennes og overførte deler av pengene til seg selv som godtgjørelse for tjenester han har gjort for henne.

BT har nå fått tilgang til opplysninger som reiser spørsmål om et av dokumentene kan ha lovstridig signatur.

Underlige signaturer

4. februar i år fikk Ragnar Andvik en fullmakt med den eldre kvinnens signatur på. Der sto det at alle hennes pengeverdier skulle «...overføres til Ragnar Andvik med umiddelbar virkning». Dagen etter fikk han byttet ut hennes navn på en velfylt konto i DnB NOR med sitt eget. Samtidig tok han ut 180.000 kroner kontant fra kontoen. Det er foreløpig uklart hvor det er blitt av disse pengene.

Ca. fem uker etter solgte Handelsbanken kvinnens aksjer i Hydro og Hafslund. Salget skjedde på bakgrunn av et brev der banken ble pålagt å selge aksjene. Brevet ble levert av Andvik, og hadde den 78-årige kvinnens signatur.

Advokat Harald Kobbe ble engasjert for å få oversikt over kvinnens formue. Da han gjennomgikk dokumentene i Handelsbanken, undret han seg over signaturene. Derfor sendte han dokumentene til signaturekspert og tidligere Kripos-mann Odd Holmen.

- Svært alvorlig

Holmen påpeker i sin rapport at signaturene på fullmakten og brevet om aksjesalg er helt like. «...ut fra min vurdering er det så godt som ikke mulig å skrive en underskrift likt ved to anledninger».

Holmen konkluderer med at det er «den største sannsynlighet for at underskriftene (...) er identiske, og at de er kopiert ut fra ett og samme forbilde, eventuelt at den ene er kopiert fra den andre.»

— Dette er svært alvorlig. Vi vet ikke hvem som i så fall har gjort dette, men vi vet at Andvik brukte brevet for å få solgt aksjene, sier kvinnens advokat, Harald Kobbe. Han påpeker også at dette skjedde i en periode da Andvik var oppnevnt som hjelpeverge for kvinnen.

- Ikke svar fra Andvik

Når det gjelder signaturen på fullmakten fra 4. februar, vil ikke Kobbe spekulere i om den er ekte eller ikke.

— Vi har foreløpig ikke fått originalen til fullmakten eller brevet til Handelsbanken, sier han.

Et tredje dokument, søknaden som etter hvert ga Ragnar Andvik status som hjelpeverge, har heller ikke kvinnens originalsignatur. Men denne signaturen er uansett annerledes enn de to andre.

— Vi fakset rapporten om signaturene til Andvik tirsdag og ba om en forklaring. Vi har ennå ikke fått svar. Vi vurderer nå å anmelde saken til politiet, sier Kobbe.

- Aktiva i god behold

I går sa Kobbe til BT at Andvik hadde betalt tilbake 100.000 av 109.000 han tok fra oppgjøret etter aksjesalget.

— Det viser seg nå at pengene han overførte til hennes konto i Sparebanken Vest er tatt fra hennes konto i DnB NOR. Altså kontoen som han overførte fra hennes navn til sitt eget i februar. Dette viser at han overhodet ikke har betalt tilbake pengene vi har krevd, slik han sa han skulle. Det viser også at han fortsatt disponerer over hennes verdier, noe som er i strid med det hans advokat har fortalt oss, sier han.

— Dette virker totalt meningsløst. Som advokat vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte. På min klients vegne er det all grunn til å gråte, sier Kobbe.

Ragnar Andvik vil ikke kommentere saken, og viste til advokat Nils Tangedal.

— Signaturen på fullmakten er utvilsomt ekte, sier Tangedal. Ut over det vil han ikke kommentere spørsmålet om signaturen eller overførselen av de 100.000 kronene. Men han fastholder følgende:

— Alle hennes aktiva er i god behold.

Tips BT til 48195613 eller tips@bt.no

<b>- SVÆRT ALVORLIG:</b> - Dette er svært alvorlig. Vi vet ikke hvem som kan ha kopiert signaturen. Men vi vet at hennes hjelpeverge, Ragnar Andvik, brukte brevet for å få solgt aksjene hennes, sier advokat Harald S. Kobbe.
<b>BANKGIRO:</b> Dette bilaget viser at Ragnar Andvik overførte 100.000 kroner til den 78-årige kvinnens konto i Sparebanken Vest. Pengene kommer imidlertid fra hennes egen konto i DnB NOR som Andvik har disponert.<p/>