Den 45 år gamle mannen er dømt til 90 dager fengsel i Fjordane tingrett. 500.000 kroner inndras til fordel for statskassen. Ifølge dommen pågikk salget fra desember 2007 til august 2011. Mannen drev hovedsakelig forretningen sin fra Sandane i Sogn og Fjordane.

— Dette er en alvorlig sak, og vi er fornøyd med dommen, sier aktor Inger Beth Fosse.

Mannen er dømt for brudd på legemiddellovens bestemmelser. Barbie-dop er Melanotan, og stoffet er ulovlig i alle land, ifølge dommen. Stoffet påvirker celler som danner brunfarge i huden. Videre kan bruk av stoffet føre til økt seksuell opphisselse, kvalme og nedsatt matlyst.

- Livstruende infeksjon

Det er ingen tilsyn med produksjonen av stoffet. Det leveres som pulver og injiseres av brukerne. På hjemmesiden 45-åringen hadde, het det at Melanotan hadde 100 prosent renhet og lite bivirkninger.

— En sakkyndig uttalte i retten at en norsk kvinne har fått livstruende infeksjon i forbindelse med bruk av slikt stoff, sier aktor Fosse.

45-åringen er bøtelagt en gang tidligere, men har ingen dommer på seg før han nå ble funnet skyldig. Retten mener seks måneder fengsel var et passende utgangspunkt. Retten var ikke kjent med at det var tidligere dommer i Norge for innførsel og salg av Melanotan. Retten fant det formildende at saken har ligget hos politiet i 14 måneder uten at det ble gjort noe. Mannen tilsto nemlig salg av stoffet for over 900.000 kroner i september 2011. Etter en samlet vurdering mener retten at 90 dager fengsel er passende straff.

Inndrar en halv mill.

Inger Beth Fosse la ned påstand om at staten inndro 921.322 kroner, men retten mener kun en del av utbyttet havnet hos 45-åringen. To andre personer fikk også penger fra salget, heter det i dommen.

Det er ikke dokumentert hva 45-åringen brukte pengene på, men retten mener han hadde en omfattende kredittkortgjeld i hele perioden. Sannsynligvis brukte han det meste av utbyttet til løpende forbruk og betaling av kredittkortgjeld. Retten mener han disponerte 750.000 kroner av utbyttet.

Retten mener det er korrekt at 500.000 kroner inndras. To andre har status som siktet i saken.