Gårsdagens narkotikadom i Fjordane tingrett er mannens tredje, og det er andre gang han dømmes for befatning med betydelige mengder hasj.

I 2005 ble han dømt for å ha smuglet 3,9 kg hasj fra Sverige til Norge. To år senere fikk han en betinget dom for kjøp og bruk av 120 gram hasj.

Retten vurderer den 26 år gamle asylsøkeren som en «betydelig bakmann når det gjelder omsetning av hasj i Sunnfjord-regionen».

Denne gangen ble mannen dømt for å ha videresolgt ikke mindre enn 23 kg hasj i løpet av 2009. Fjordane tingrett dømte mannen til fengsel i to og et halvt år for salget. I tillegg til fengselsstraffen har retten inndradd en halv million kroner som mannen skal ha tjent på narkotikasalget.

26-åringen tilsto narkotikasalget i tingretten, og får dermed en betydelig strafferabatt. Retten antyder at straffen ville blitt bortimot dobbelt så lang om mannen ikke hadde tilstått.