Åtte måneder av dommen er gjort betinget. Den 24-årige kvinnen er dømt for medvirkning av salg av hasj, samt salg av 1000 ecstasytabletter.

Kvinnen ble frifunnet for tiltalte om forsøk på medvirkning av innføring av hasj og ecstasy til Norge.

Retten anså det som formildende omstendigheter at domfelte har omsorgen for et syv måneder gammelt barn og at hennes tilståelser bidro til oppklaring av et for politiet ukjent sakskompleks.