Den private heldagsbarnehagen Solgården i Skottegaten på Nordnes i Bergen er historie, etter å ha drevet siden 1979.

Ni ansatte mister jobben og 30 barn må finne et nytt sted å være.

— Vi har prøvd å finne løsninger, men tilskudd og foreldrebetaling er ikke nok til å dekke husleien og personalkostnader. Det er veldig trist, sier informasjonssjef Andrew Hannevik i Frelsesarmeen.

2,5 millioner i minus

Mandag arrangerte de møter med ansatte og foreldre i selskapets eneste barnehage i Bergen.

Ifølge et informasjonsskriv tapte Solgården 946.000 kroner i 2013, 767.000 kroner i 2014 og budsjettert underskudd for 2015 er 815.000 kroner.

- Det må jo gå på bekostning av noe?

— Ja, vi kunne rett og slett ikke fortsette, sier Hannevik.

I brevet til foreldrene står det også at barnehagen har fått bekreftelse fra kommunen på at barna har høyeste prioritet i hovedopptaket 1. mars. Det betyr at kampen om sentrumsplasser vil bli hardere.

Alle barn over ett år har lovfestet rett på barnehageplass. Det er kommunens ansvar.

BT har ikke med å få en kommentar fra byrådsavdeling for barnehage mandag kveld.

Stenger i sommer

Solgården ligger mellom trehus og betong i Skottegaten og har hatt dispensasjon i forhold til uteareal.

— Vi har vært i dialog med kommunen og skulle gjerne hatt mer plass, men vi forholder oss til regelverket, sier Andrew Hannevik.

Siste åpningsdag blir 10. juli.

— Vi driver frem til sommeren. De ansatte blir fulgt opp på normal måte. Det har vært gode møter både med ansatte og foreldre. Vi har en fin stab og håper de finner seg noe annet. De har visst at det har vært problematisk økonomi, så helt uventet var det ikke, sier Hannevik.

Han antyder at Frelsesarmeen kan komme tilbake senere.

— Vi ønsker å drive barnehage i Bergen, men vi har ikke noe konkret på trappene.