Nå har Asche mistet tålmodigheten.

— Vannet er så uappetittlig at jeg ikke orker å drikke det. Jeg må enten kjøpe vann til maten og til kaffelaging, eller tappe på flasker hos vaktmesteren i borettslaget.

Vilmar Asche bor i øverste etasje i en fire etasjer høy blokk i Frydenbølien på Gyldenpris. Han fyller et vinglass med vann fra springen. Vannet ser ut som grumset hvitvin. Alle de åtte leilighetene i oppgangen har dårlig vannkvalitet, men det er verst øverst der Asche bor.

— Det var mye verre tidligere i dag, forteller han mens han viser oss det gulbrune vannet.

Les også:

Helsesjekk på drikkevann

Full av grus og grums

— De første gangene jeg tapper vann om morgenen, er det mye mer forurenset enn dere ser her. Hvis det er noen dager siden jeg har brukt springen, er det enda verre. Da er vannet brunt – fullt av finmalt grus og grums. Hvis jeg lar det renne i ti minutter eller mer, forsvinner grumset og jeg får rent vann en stund. Men etter noen timer, er det like skittent, sier han.

Asche sier kommunen flere ganger har hatt folk i leiligheten for å se på den utilfredsstillende varen kommunen tar seg betalt for. Men en løsning på problemet lar vente på seg.

Ulike teorier

— Jeg kan selvsagt forstå at ting tar tid. Men det er uhørt at problemet er uløst snart to år etter kommunen begynte å undersøke saken, sier han.

— Kommunens folk har servert ulike teorier om årsaken og hvordan problemet skal løses. Men det skjer ingenting. Nå er tiden overmoden for at det blir ordnet opp. Om nødvendig får kommunen skifte vannledning inn til blokken vår, sier Asche.

— Münsterbekken Borettslag har stilt seg helt på min side. For 20 måneder siden anbefalte kommunen at rørene opp til min leilighet ble skiftet. Borettslaget sørget for å gjøre det. Fortsatt var vannet skittent. Så anbefalte kommunen at rørene i hele leiligheten ble skiftet. Borettslaget sørget for å gjøre det. Uten at det hjalp det minste. Kommunen har flere ganger spylt rørene inn til blokken vår. Fjorten dager senere var vannet like skittent som før, sier han.

Har ikke testet

- Har kommunen tatt prøver for å teste om det er helsefarlige stoffer i vannet?

— Nei. Flere ganger har folk fra kommunen vært her og sett på vannet. De har kommentert at de vet nøyaktig hva vannet inneholder, og at det derfor ikke er nødvendig å ta prøver av det.

- Har du hatt helseplager av det dårlige vannet?

— Jeg har mageproblemer. Men om det skyldes det urene vannet, vet jeg ikke. Jeg drikker aldri vannet fra springen og bruker kjøpevann til mat og kaffe, sier Vilmar Asche.

Skal utbedres nå

Kommunen har kjent til vannproblemene i Frydenbølien på Gyldenpris lenge. Først nå blir noe gjort.

— Dette har vært en kjent og prioritert sak hos oss i lang tid.

Det bekrefter informasjonsansvarlig Gunn Breisnes i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

Problemet er hovedsakelig ansamling av rust i rørene. Fordi dette er en endeledning, og den aktuelle blokken ligger i enden av vannledningen, blir det mye stillestående vann. Dermed blir utslagene større og vannet mer grumsete. Vannet skal ikke inneholde bakterier eller andre sykdomsfremkallende stoffer. Breisnes kan ikke bekrefte at vannet er analysert.

Årsaken til at det har tatt så lang tid å få utbedret vannledningene, skal delvis ha sammenheng med vanskelige tekniske løsninger.

— Det som gjøres nå, er at man graver seg ned til rørene og sprøyter inn et belegg på innsiden som skal hindre at det danner seg rust som kommer ut i vannet, sier Gunn Breisnes.

Arbeidet skal være avsluttet i løpet av juni. Da vil forhåpentlig vannet være klart og rent.

Rune Berentsen
Rune Berentsen