Svaret fra Statens Pensjonskasse var en lettelse for 42-åringen.

— Det betyr mye å få en avklaring, sier han.

Golfkrig-veteranen har kjempet i 20 år for kvalifisert hjelp og oppfølging for krigsskadene sine, og for anerkjennelse og erstatning fra staten.

Nå øyner han håp om litt mer ro i sjelen og trygghet.

— Drømmen har vært å kunne kjøpe en enkel liten hytte ved havet eller på fjellet, et fristed der jeg kan koble av for meg selv, sier 42-åringen fra Bjerkvik.

Reagerer på avkorting

Som 22-åring dro han som sanitetsmann til Saudi-Arabia og Irak, deretter rett til Bosnia og krigen på Balkan. I 1998 ble han erklært 100 prosent ufør. I 2007 fastslo Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk flere alvorlige psykiske seinskader relatert til tjenesten.

Møller er glad for endelig å bli trodd og akseptert som krigsskadet. Men han reagerer på en avkorting på 20 prosent i erstatningsgrad og beløp.

— Det oppleves litt urettferdig, sier han.

— Sur forskjellsbehandling

  1. januar 2010 trådte den nye kompensasjonsordningen for psykisk belastningsskade etter utenlandstjeneste i kraft. Den behandler gamle og nye veteraner ulikt. Møller og andre veteraner som var ute mellom 1978 og 1. januar 2010 kan få maksimalt opptil 35G (ca. 2,6 millioner kroner) i erstatning.

Veteraner som blir skadet etter 1. januar 2010 kan få opptil 65 ganger folketrygdens grunnbeløp i erstatning, i praksis nær fem millioner kroner.

— Når jeg og mange andre gamle veteraner opplever en betydelig nedgradering i tillegg til denne forskjellsbehandlingen, så blir det surt. Rent prinsipielt er saken viktig, mener Møller.

- Gode grunner for en klage

Advokat hans, Torkel Tjørhom Fandrem, mener det i Møllers tilfelle og historie er gode grunner for at han ikke skal ha avkorting i sin erstatning.

  • Vi vurderer en klage, sier advokaten.

Fra erstatningssummen Møller er innvilget på 2,1 millioner kroner trekkes i tillegg 280.000 kroner - penger han tidligere har fått i billighetserstatning. Det betyr at han kan vente seg drøye 1,8 millioner, om en klage ikke vinner frem.

— Mye som ikke er avklart

Tore Møller er også en av over 300 Golfkrig-veteraner som er med i en kartlegging av helseplager og seinskader blant norske Golfkrig-veteraner, såkalt Golfkrig-lidelse. Her dreier det seg også om fysiske skader. Tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ba om en slik undersøkelse etter BTs artikkelserie «Irak-marerittet» i 2008. De endelige svarene fra denne undersøkelsen legges frem til sommeren.

  • Det er enda mye som ikke er avklart, jeg er langt fra ferdig, sier Tore Møller.

Forsvarssjefen rykket ut

For drøye to uker side fortalte BTMagasinet og bt.no om hverdagen til nordlendingen som ødelagt krigsveteran. Møller var så nedslitt at han ikke orket å kjempe mer.

Historien om Tore Møllers uendelige krig for hjelp og erstatning fikk forsvarssjef Harald Sunde til å reagere kraftig, og rykke ut med støtte til Møller og andre veteraner i lignende situasjon.

— Altfor mange blir mistrodd, sa forsvarssjefen og tilføyde blant annet: «Det er urimelig og urettferdig at en som har sett døden i hvitøyet som følge av jobben, blir stående alene og kjempe mot systemet når han kommer hjem».

Statens Pensjonskasse snudde og frafalt kravet om enda en spesialisterklæring av den alvorlig skadede veteranen. Halvannen uke senere bestemte de seg for millionerstatning til Møller.

UENDELIG KRIG: 20 år etter at han dro til Golfkrigen som sanitetsmann får psykisk skadede Tore Møller erstatning. FOTO: Håvard Bjelland