Prøver av vannet fra Skjelanger fort i Meland viser funn av parasittene Giardia og Cryptosporidium, i tillegg til høye verdier av E.coli. Det melder NRK Hordaland. Hittil skal fem personer ha blitt syke, men tallet kan være høyere.

— Vi vet ikke hvor mange som kan ha blitt syke av vannet, sier kommuneoverlege i Meland, Tord Moltumyr til NRK Hordaland.

Han oppfordrer alle som er blitt syke etter opphold ved Skjellanger fort til å gå til lege, slik at en mulig parasitt-smitte kan avdekkes.

I tillegg til Heimevernet har Sjøforsvaret hatt øvelse på Skjelanger fort, og dermed kan også marinesoldatene ha drukket vann med parasitter.

Kommuneoverlegen la ned forbud mot all bruk av drikkevann fra fortet den 27. oktober. En militærlege hadde da anbefalt koking av vannet et par dager tidligere.

I tillegg til parasittene ble det også funnet høye verdier av E.coli-bakterier i drikkevannet. Det er foreløpig usikkert hvilke smittestoff som er årsak til sykdom hos soldatene.