22-åringen anket straffen på stedet, og var tydelig veldig skuffet da dommen var avsagt.

— Når aktor legger ned påstand om halvannet års betinget fengsel, er det veldig strengt å sette to år og syv måneder betinget og et halvt år ubetinget. Dommeren ga virkelig full pott her.

Derfor var det helt naturlig å anke på straffeutmålingen. Jeg håper og tror denne straffen vil gå ned i lagmannsretten, for vi har sett mange eksempler på mildere dommer i slike saker, sier Wigum.

I retten mente både aktor og forsvarer at en betinget dom ville være tilstrekkelig. De mente at hans uforbeholdne tilståelse og samarbeid med politiet burde slå positivt ut for mannen.

Men dommeren så det altså annerledes.

Pengefalskneri og bedrageri har sammen en strafferamme på minimum tre år og en måned.

— Han har ikke bare brukt falske sedler, men også laget dem. Det finnes to liknende saker fra Høyesterett som gir samme straff. Retten har forholdt seg til det, sier dommer Gunnar Torkildsen.

Kjedet seg - laget penger

Marinesoldaten, som tjenestegjorde på trykkeriet på Haakonsvern, var omgitt av høyteknologiske kopieringsmaskiner. Av ren kjedsomhet begynte han å kopiere smågjenstander og leke med makuleringsmaskinen. Da det ikke fenget lenger, eksperimenterte han med pengesedler.

— Kvaliteten på det vi kopierte ble så bra, at jeg ville se hvordan en seddel ble. Jeg hadde lite penger og trodde ikke jeg ville bli tatt.

Pengene så veldig ekte ut, sa 22-åringen i retten i går.

Med fem hjemmelagede 1000-lapper i lommen gikk han til Exodus, der han fikk ut varer og vekslepenger.

— Jeg måtte drikke meg ganske full før jeg torde å prøve, men det gikk jo fint, sa den tidligere marinesoldaten.

Vel, helt glatt gikk det ikke. Mannen ble raskt pågrepet, fordi politiet klarte å spore seg tilbake til kopieringsmaskinen på Haakonsvern.

Flere tips bidro også til en snarlig pågripelse. Etter først å ha nektet i avhør, tilsto han alt dagen etter.

Stevnet feil person

Det har ikke vært enkelt å få saken for retten. De falske pengene ble brukt i august i fjor, men flere ting har ført til utsettelse av saken.

Første gang den var berammet, lå tiltalte og sov et sted i Stavanger-området. I går fryktet man at det samme ville skje en gang til, da pengefalskneren dukket for sent opp. Politiet har også glippet. Da de før helgen skulle stevne mannen, stevnet de feil person.

— Navneforveksling, er aktor Vigerust sin kommentar.

Etter noen dager med forvirring, klarte de imidlertid å få rett mann på plass på tiltalebenken.