På de neste plassene har komiteen foreslått stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker, Bømlo og Thorbjørn Hansen, Bergen, som begge har rykket en plass frem siden forrige nominasjon.

Den fjerde stortingsrepresentanten til Høyre fra Hordaland, Silja Ekeland Bjørkly, har ikke funnet nåde for komiteen. Hun er forslått på syvendeplass. Fjerdeplassen inntar Eli Årdal Berland fra Fjell. Berland er medlem av formannskapet i Fjell og sitter i fylkestinget. Ved forrige stortingsvalg gav fjerdeplassen fast sete på Stortinget.

Harald Viktor Hove fra Bergen har fått femteplassen. Han sitter i bystyret og er andre nestleder i Unge Høyres Landsforbund. Gitt at Høyre fortsetter i regjering etter valget og oppnår samme gode valgresultat i Hordaland som sist, kan Hove forberede seg på fire år på Stortinget.

Listeforslaget fra nominasjonskomiteen skal nå ut på høring til partilagene i Hordaland. Hordaland Høyre avholder nominasjonsmøte 6. november.