— Vi er usedvanlig sårbare i øyeblikket. Om en ny flom kommer, før vi er sikret, er et stort ansvar for meg som ordfører, men også for alle andre myndigheter, sier Noralv Distad, ordfører i Aurland.

Onsdag var han i Oslo, sammen med representanter fra Odda, Voss og Lærdal, kommunene som ble rammet av flommen tidligere i oktober.

Klokken 13 møtte de opp på Statsministerens kontor for å diskutere fremtiden. Der møtte de statsministeren, kommunalministeren, olje— og energiministeren, samferdselsministeren og landbruksministeren.

Dyr flom

Tidligere har BT skrevet at skadene etter flommen kan koste opp i 1 milliard kroner.

I Odda har kommunen nå fått en oversikt over hva skadene vil koste dem: 120 millioner kroner er anslaget, en sum kommunen ikke kan bære selv.

— Jeg må si at det er foreløpigs tall, som kan bli høyere, sier ordfører John Opdal (H).

I Aurland er overslaget 130 millioner kroner.

Ordførerne i de flomrammede kommunene håper at staten vil dekke mesteparten av kostnadene til nye veier, bruer, elektrisk anlegg og sikringstiltak.

— Vi får muligens en liten egenandel, men den kan ikke blir for stor, sier Opdal.

Penger til jul

Statsminister Erna Solberg beskriver møtet som godt.

— Vi gjennomgitt hvordan situasjonen var i kommunene og hva regjeringen jobber med. Vi hadde en god diskusjon om hva de kan vente å få dekket og hva som ikke automatisk blir det, sier hun etter møtet.

Kommunene kan levere en søknad med de første anslagene før 5. desember, og kan da vente seg penger før jul.

— Vi kan gi utbetalinger før jul, så ikke kommunene havner i en likviditetsskvis. Særlig for Odda og Aurland, som har store utgifter, er det viktig, sier Solberg.

Fremdeles gjenstår mye arbeid, og statsministeren er klar på at ikke kommunene kan vente seg vidåpen pengesekk.

— Regjeringen ønsker fortgang. Samtidig må vi ha edrulighet fremover i hva som dekkes.

Får ordnet kloakken

Odda og Aurland fikk de største skadene i flommen, og ordførerne er svært fornøyde med at de kan vente seg de første pengene allerede i 2014.

— Vi har koakk som går rett i elven, og det haster det med å få orden på. For oss betyr dette at vi kan sette i gang med arbeidet nå, sier John Opdal i Odda.

Også Distad er fornøyd med signalene fra regjeringen.:

— Vi fikk klare signaler om midler til å bygge opp igjen kommunal infrastruktur og at NVE har gode rammer til å gjøre sin del av jobben. Regjeringen viser stor vilje til å hjelpe.

Langsiktige løsninger

For ordførerne er det viktig at NVE får nok penger til å gjøre sitt sikringsarbeid, men også at mest mulig av skadene kommunene må reparere blir dekket av staten.

— Vi understreker også behovet for en langsiktig løsning. Flåmselvi må sikres mot fremtidige hendelser, sier Distad.

Både i Flåm og Odda er det mange mennesker som er husløse og bor i midlertidige boliger. Kommunene jobber med å finne løsninger slik at disse kan bygge opp igjen husene eller få nye tomter.

— Som tiden går, vil utålmodigheten stige, så det er viktig at vi får dette på plass, sier Opdal.