Han har ikke skjønt verken det som er sagt eller gjort. Jeg synes han skyter totalt over mål, sier Solberg, og hugger løs på Glettes uttalelser om at hun kan være «en potensiell fare for rettssikkerheten.»

— Jeg kan i himmelens navn ikke skjønne hvordan han kan kalle meg for populistisk når jeg kun refererer til norsk lov. Jeg har ikke uttalt meg til norske medier om utfallet i Krekar-saken, bare hva som står i norsk lovverk. Dersom han kaller meg for en prinsippløs populist, så kaller han også norsk lov for populistisk, sier Solberg til BT.

Hvis en innvandrer er mistenkt for terrorvirksomhet kan vedkommende ifølge norsk lov bli utvist før det foreligger en rettskraftig dom. Dette har kommunalministeren fremhevet gjennom norske medier i det siste.

— Det har skjedd innskjerpinger i lovene om utvisning etter 11. september, og dette har skjedd med bred støtte i Stortinget og i tråd med FN-resolusjonen, poengterer Solberg.

Solberg sier hun ikke har merket noe til at hennes utspill om utvisning uten dom har skapt et stridsspørsmål innad i regjeringen, slik Henrik Glette referer til.

— Den innvandringspolitikken jeg står for har bred støtte i regjeringen. Jeg har ikke fått tilbakemelding på det Glette reagerer på. Krekar-saken er nå til behandling hos kommunalministeren. Erna Solberg har gitt saken topp prioritet.