Allerede i dag vil byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen ta opp den alvorlige situasjonen med kommunalministeren. De to er deltakere på en konferanse i Bergen.

— Dette handler om problemene vi har i forhold til lønns- og pensjonsutgifter, men også at kommunene har for lave inntekter i forhold til oppgavene vi er pålagt å løse, sier Strøm-Erichsen til Bergens Tidende.

Mer til rus og psykiatri

Første tog i forhold til regjeringen går onsdag. Da presenterer Erna Solberg kommuneøkonomiproposisjonen, som gir rammene for kommunenes inntekter neste år.

Til BT sier kommunalministeren at storbyene vil få et ekstratilskudd neste år. Pengene er ment å dekke storbyenes utgifter til rusmisbrukere og psykiatri.

— Dette er likevel ikke nok til å dekke kommunens underskudd, sier kommunalministeren.

Byrådet mener Bergen må ha 350 millioner mer for å komme på linje med gjennomsnittet.

Storbymeldingen neste

Neste tog for storbyene går ved juletider. Da kommer storbymeldingen. - I den forbindelse er regjeringen innstilt på å gi storbyene uttelling for flere særtrekk, sier Solberg. Men heller ikke her er det snakk om å øke inntektene så mye som byrådet mener Bergen har krav på, understreker hun.

Press på Stortinget

Byrådet vil også øke presset mot Stortinget, som skal behandle revidert nasjonalbudsjett. Der la regjeringen inn 900 millioner for å kompensere økte lønns- og pensjonsutgifter. Det gir Bergen 70 millioner ekstra, noe som er vel 140 millioner for lite til å dekke merutgiftene.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, kommunalpolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, kan imidlertid ikke love påplussinger. Først vil opposisjonen gå inn i tallene.