Som arbeidsledig får du to tredjedels inntekt. Sykmeldte får derimot full lønn.

— Tallene tyder på at det aller verste er i ferd med å skje: Folk blir ikke sagt opp. I stedet blir de sendt ut i sykefravær. Det er et kraftig varsel om at omstillingsprosessene det siste året fører til mer utstøting av arbeidslivet. Jeg kan ikke forstå tallene på en annen måte, sier Solberg.

— Vanligvis vil en noe høyere arbeidsledighet føre til redusert sykefravær. I stedet skjer det motsatte, og det eksploderer i omfang. Da tyder mye på at syketrygd brukes som en utstøtingsmekanisme. Det er en stor fare for at folk presses ut av arbeidslivet via sykmelding. Det er 100 prosent lønnskompensasjon når man sykmeldes, mens en arbeidsledighetstrygd gir 67 prosent. Dette kan bety at vi står overfor en fordekt oppsigelsesrunde.

Solberg mener det er grunn til å frykte en kraftig økning av antall uføretrygdede på sikt, siden veien er kort fra langvarige sykmeldinger til uføretrygd.

Høyt trykk

Tommy Johansen er direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Vestenfjelske.

— Det har vist seg at sykefraværet er lavt når det er veldig høyt trykk i en næring. Når det roer seg, går sykefraværet opp. Det kan skyldes langsiktig slitasje og at ansatte ikke trenger å presse seg på jobb i like stor grad fordi aktivitetsnivået er lavere, sier Johansen.

— I tillegg har vår næring høy gjennomsnittsalder.

— Hva tenker du om utspillet til Erna Solberg om at noe av det økte sykefraværet er fordekt arbeidsledighet?

– Jeg håper og tror legene gjør jobben sin riktig. Jeg kan ikke se at man kan klare å systematisk sykmelde seg i en hel næring for å unngå permitteringer. Dette må være legenes ansvar.

Jensen angriper legene

Siv Jensen går til frontalangrep på legene og mener de har et stort ansvar for økt sykefravær.

Jensen vil ikke lenger utelukke at det på sikt kan bli nødvendig å stramme inn sykelønnsordningen, også for arbeidstakerne.

— Men vi må først se om vi klarer å forbedre IA-avtalen. Det inkluderer hvordan Nav fungerer og legenes ansvar og rolle.

— Jeg mener legene har et selvstendig ansvar, og jeg er oppgitt og opprørt over legeforeningen som hevder de er nærmest skyldfrie i forhold til utviklingen. Det er ikke sant.

Ingen ordning kan fredes

Venstres påtroppende leder, Trine Skei Grande, sier «det må gjøres store grep» for å få kontroll med situasjonen.

— Vi må gå gjennom alle ordninger. Fra skattelettelser hvis bedrifter betaler for operasjoner og slik henter folk ut av helsekøene, til arbeidstakernes rettigheter.

KrF-leder Dagfinn Høybråten sier «tallene er alarmerende».

— Dette krever tiltak på bred front. En ting er tilleggsregningen regjeringen må dekke. Langt alvorligere er det at veksten er høyere enn man har regnet med. Det understreker alvoret i det arbeidet som nå er i gang for en ny avtale om det inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen, sier Høybråten.