Med tre politimenn som påpassere og innleid tolk, ble den 41 år gamle nord-afrikaneren dømt til fire ukers varetektsfengsling i Bergen tingerett. I midten av oktober søkte han om asyl i Sverige. Deretter ble han plassert på mottak.

Ville søke asyl i Bergen

Nord-afrikaneren tok seg aldri tid til å vente på svaret fra de svenske asylmyndighetene. Istedet dro han vestover. Selv forklarte han at arabiske venner hadde sagt at det var lettere å søke asyl og finne arbeid i Bergen. Da han kom til byen oppsøkte han derimot aldri norske myndigheter.

Mot tvangsretur

Torsdag ble han pågrepet med et mindre kvantum hasj i Bergen. Nå vil påtalemyndigheten tvangsreturnere 41-åringen til Sverige. De fryktet derimot han ville stikke av hvis han ble sluppet ut igjen på gaten, og begjærte fire ukers varetektsfengsling. I fengslingsmøte lørdag ga dommeren sin tilslutning til dette. Nå vil algireren hvis alt går etter planen bli tvangsreturnert til Sverige.

I to av fire fengslingssaker lørdag er personer fra arabisktalende pågreåpet for narkotikabesittelse. Den tredje saken er en polsk statsborger som er pågrepet for tyveri, mens den siste skal være en alvorlig voldssak.

å tvangssende ham til Sverige. Men for at å hindre at han skulle stikke fremla de i fengslingsmøte lørdag morgen et forslag om fire ukers vareteksfengsling.

Algirerens advokat mente det fikk holde