Med LO i ryggen varsler de ansatte et massesøksmål. De har stor tro på seier. — Vi har fått den endelige krigserklæringen. Vi skal vinne, sier tillitsvalgt Christian Heitmann.

Braathens-sjef på Flesland Robert Rastad (32) blir vitne til at hans egen organisasjon blir blåst bort. Selv slutter han etter halvannet år i Braathens.

Det første resultatet av Braathens-konflikten kan bli bagasjekaos og venting i varme avgangshaller. I går gjorde ledelsen i Braathens det alle de ansatte fryktet. På Flesland skal 125 årsverk krympes til rundt 25.

Bekymringsmelding til alle som skal ut å fly: Nærmere 200 Braathens-ansatte på Flesland er mektig forbannet: Ingen garantier gis mot sykemelding og bagasjetraller ute av rute.

— Jeg kan ikke gi noen som helst garantier imot at Braathens-ansatte nå sykemelder seg i ren frustrasjon, sier

tillitsvalgt Christian Heitmann.

Og det har de trening i: Tidligere denne måneden var nærmere 70 prosent av personalet på innsjekking og avgang sykemeldt. Og rundt 50 prosent av stuerne.

- En formell krigserklæring

— Ledelsen i Braathens har ikke løftet én finger for å hjelpe sine ansatte, tordner Heitmann.

Klokken er 18.30. Det er pressekonferanse på fjernsyn fra Gardermoen. Heitmann sitter i selskapets kontorer i andre etasje i avgangsbygget på Flesland. Stasjonssjef Robert Rastad er også til stede. Han har brukt dagen til å informere 90 ansatte på tre møter. Overhead-projektoren er knapt blitt kald. En fruktkurv er bunnskrapt, med unntak av to appelsiner og en gammel banan.

— Vi har fått den endelige krigserklæringen. Braathens har ikke hjulpet sine egne, og er fullstendig overkjørt av SAS. Nå går vi til retten, LOs juridiske eksperter har gitt oss forhåpninger til at vi vinner en rettssak, sier Heitmann.

Han fnyser av at SAS kan utvide sin virksomhet med rundt 100 prosent, bare ved hjelp av 25 årsverk på Flesland.

— Det går ikke. Det vet de selv også. Dette er et spill.

Nærmere 1100 skal ut

I går vedtok Braathens styre og bedriftsforsamling å legge ned Braathens bakketjeneste etter at SAS har kjøpt Braathens. Tjenesten skal utføres av det nye selskapet Scandinavian Ground Services (SGS).

Dermed blir 1040 Braathens-ansatte overtallige, mens de SAS-ansatte ikke berøres. Dette mener de Braathens-ansatte er ulovlig, fordi de anser omorganiseringen som en virksomhetsoverdragelse. Da skal de ansatte i begge selskapene stilles likt.

Styret i Braathens har fått overlevert en juridisk betenkning, der de ansatte blant annet krever å stå i stillingene inntil saken er avgjort i rettsapparatet.

— Etter hvert som oppsigelsene kommer, vil LO ha underskriften fra dem som vil føre sak mot selskapet. Deretter tar vi dette samlet. Og jeg har fått signaler om at saken ikke stiller i den ordinære køen i arbeidsretten. Dette vil bli en prestisjesak for LO, og kan få viktige konsekvenser for arbeidslivet og fremtidige oppkjøp i norsk næringsliv, sier Heitmann.

Ikke oppsigelser - ennå

På Flesland i går fikk de ansatte informasjon om sluttpakker og andre frivillige ordninger. Selskapet tilbyr blant annet:

  • Totalt 264 årsverk fortsetter i det nye bakkeselskapet SGS.
  • Fortsatt jobb til alle over 50 år.

8-15 månedslønner til dem som slutter.

  • Studiepermisjon i tre år, og AFP-ordning til alle over 59 år.

— Det vil foreløpig ikke bli oppsigelser av de ansatte, sier administrerende direktør Vidar Meum i Braathens. Han og styreformann Jørgen Lindegaard, som er konsernsjef i SAS, presenterte vedtakene i går kveld.

De mener å være på trygg grunn juridisk ved å definere dette som en «outsourcing». 1. september skal bakketjenestene i Braathens overføres til SGS.

Vidar Meum mener ledelsen i Braathens tilbyr gode sluttpakker, jobbgarantier og spesialordninger for ansatte over 50 år, nettopp for å unngå å si opp folk. Da skal det heller ikke være noe grunnlag for arbeidsrettssaker. Verken Lindegaard eller Meum kan garantere at det ikke vil bli mer nedbemanning i Braathens.

Selskapet har ennå ikke sett på den tekniske virksomheten.