Det som så ut til å bli et underskudd på 500.000 kroner i fjor sommer, er nå vendt til tidenes overskudd for St. Paul menighet. I juni kunne menigheten offentliggjøre et regnskap med 377.000 kroner i overskudd. I 2003 ble det samlede underskuddet nesten tre millioner kroner. Hovedårsaken til dette var ekstra utgifter i forbindelse med restaureringen av St. Paul kirke.

Sokneprest Brodersen gikk i fjor sommer frimodig ut og ba byens katolikker ta et ekstra tak for å redde økonomien. Det ble innført ekstra kollekt, og medlemmene ble også oppfordret til å gi engangsbeløp til kirken.

Mange innvandrere

— Vi må ha penger raskt om vi skal unngå underskudd, sa soknepresten til Bergens Tidende 2. august i fjor. Han mente da at medlemmene tok for lite økonomisk ansvar for menigheten sin. Han forventet et underskudd på en halv million kroner i 2004 - nesten en fjerdedel av menighetens driftsøkonomi.

Men nå er altså underskudd vent til overskudd. Mange ekstra pengegaver kom inn i løpet av høsten i fjor, og dermed er økonomien på rett kjøl igjen, selv om et stort flertall av menigheten er innvandrere med lav inntekt.

Rekordoverskudd

Sokneprest Brodersen er for tiden på ferie i utlandet. Men kapellan Oddvar Moi (bildet) er strålende fornøyd med regnskapet som nå er lagt frem, og som ble presentert i juninummeret av menighetsbladet.

— Vi har slitt med gjeld etter restaureringen av kirken. Men takket være menighetens innsats har vi nå fått orden på økonomien igjen. Jeg kan ikke huske at overskuddet har vært større enn dette. 100-200.000 kroner i pluss har ikke vært uvanlig. Men 377.000 kroner er rekord, så vidt jeg forstår. Dette er vi svært takknemlig for, sier Moi.

Også Brodersen er strålende fornøyd. I en artikkel i menighetsbladet forteller han at han er gledelig overrasket.

— Jeg vil takke alle givere i St.Paul menighet som ved sin trofaste kollekt, ved økt kirkebidrag og ekstra gaver til kirken har bidratt til at vi fikk et fint driftsoverskudd og kunne halvere gjelden vår.

Menigheten i Bergen får imidlertid liten glede av overskuddet på kort sikt. Alle pengene går nemlig rett til nedbetaling av gjeld. Dermed er gjelden man pådrog seg etter restaureringsarbeidene halvert, og man har en restgjeld på ca. 300.000 kroner.