KJELL ASKELANDDavik, Nordfjord— Som sokneprest har jeg ansvar for et stort og uspesifisert arbeidsområde. Presten er tilgjengelig hele døgnet, sier Erdal.- Med tre små barn som også har rett til min tid, blir dette noen nummer for stort for meg. Jeg har derfor sagt opp stillingen som sokneprest i Davik fra sommeren av. Deretter reiser vi til Bergen, hvor jeg skal ta arbeid som tømrer. Jeg ser frem til å ta fatt. En annen viktig årsak til oppbruddet fra Davik er barnas besteforeldre, som er bosatt i Bergensområdet.- Vi innser betydningen av å ha dem i nærheten når barna er små. Flere i samme situasjon som oss sier at uten besteforeldre hadde det ikke gått. Ned fra prekestolen Når soknepresten til sommeren stiger ned fra prekestolen har han syv år bak seg i Den norske kirke.Til Davik kom han med familien i desember 97, etter å ha vært vikarprest i Vadsø et par år.- Et noe uvanlig sporskifte - fra prest til tømrer!- En lang prosess ligger bak, forteller Tommy Erdal. Presteyrket er tankearbeid. Det som skal formidles må forberedes. Når jeg arbeider med det jeg skal si, trenger jeg ro. Så må jeg gire om fordi en telefon ringer. Tankene skifter hele tiden. - Fordelen ved praktisk arbeid er at det ligger der til neste dag. Du tar det ikke med deg. Oppå stillasset Foreløpig reiser hjelpearbeideren til Bergen uten noen arbeidsavtale.- Jeg har ikke fått arbeid i noe firma, ennå. Sist jeg snakket med Bergen Byggmesterlaug kunne jeg få arbeid på dagen. De har mer enn nok å gjøre. Avtalen er at jeg tar kontakt i juni, like før flyttelasset sendes sørover.Som teoretisk forberedelse har sokneprest Erdal gjennomgått pensum for grunnkurs, og er nå i gang med VK I for tømrerfaget.- Jo mer jeg leser, jo mer inspirert blir jeg til å fortsette i faget, sier han med dårlig skjult begeistring. Bygger kirken med hammer ? - Ser du frem til å bygge en kirke - som tømrer?- Det ville være morsomt med et slikt oppdrag. Helt fra tiden i Vadsø har jeg hatt tanker om utforming av kirkerommet. Jeg vet også at min oldefar var med og bygget Storetveit kirke. Ja, kirkebygg kan jeg gjerne være med å sette opp. Det er en interessant utfordring.Sier Tommy Erdal, som fra 94 har forsøkt å bygge kirken med Ordets kraft.

FORBEREDER SEG: Sokneprest i Davik, Tommy Erdal, skal til sommeren begynne som tømrer. Han er allerede i gang med tømrerutdannelsen. FOTO: KJELL ASKELAND