— Jeg er selvfølgelig glad og lettet over at saken har fått en avslutning og at kommunen konkluderer slik den gjør, sier Thor Sommerseth, sokneprest i Landås menighet.

I 15 år har soknepresten drevet utleie i Willy Valentinsvei på Melkeplassen, en utleie som kommunen trodde krevde bruksending fra boligformål til næringsformål.

BT slo opp saken i april. Deretter ble den oversendt kommunens tilsynsavdeling. Lørdag mottok Sommerseth konklusjonen etter kommunens gjennomgang. På bakgrunn av gjennomgangen "finner ikke bygningsmyndigheten at det foreligger et forhold i strid med plan- og bygningsloven".

- Skandalejournalistikk

De to seksjonerte delene av eneboligen har en rekke utleieleiligheter. Ifølge kommunens gjennomgang bor det til en hver tid 12 personer i huset, fire av dem på langtidskontrakter. Resten bor på korttidskontrakter på mellom en og seks måneders varighet. Kommunen bruker også rommene dersom de har behov for hospitsplasser.

I BTs oppslag sto tre naboer frem og fortvilte over bråk og politiutrykninger.

Onsdag før påske rykket politiet ut til huset fordi en mann hylte, skrek og katet møbler fra terrassen. Til BT sa naboene at de har konfrontert Sommerseth med bekymringene sine en rekke ganger tidligere.

Sommerseth understreker overfor BT at han ønsker et godt forhold til naboene. Akkurat nå er han imidlertid glad for at kommunen slår fast at utleievirksomheten er lovlig.

— Kommunen har gått grundig inn i saken og gjort et veldig bra arbeid, sier Sommerseth.

Han er ikke like imponert over BTs innsats i saken.

— Jeg reagerer på at BT har hatt en skandalejournalistikk som er fullstendig feilaktig. Jeg er blitt hengt ut på førstesiden med påstander om at jeg bedriver ulovlig virksomhet. Det er feil. Da synes jeg BT har mye å beklage, sier han.

— Jeg hadde forventet at en seriøs avis som BT satte seg mer inn i sakene. De skal stille kritiske spørsmål til meg og til kommunen, og de skal stille kritiske spørsmål til alle som er ute etter å ta andre mennesker. Her har BT hevet seg på, uten å ha dekning for det de skriver.

Sommerseth mottok brevet fra kommunen lørdag. Han har derfor ikke tatt stilling til om han vil forfølge saken overfor BT.

— Jeg er veldig opptatt med pastorale gjøremål. Det vil alltid bli prioritert først, men jeg vil vurdere hva som skal skje videre. Jeg utelukker ingen ting.

- Nyttig gjennomgang

Blant forholdene som ble hevdet, var at Sommerseth leide ut rom til turister. Han hadde tidligere en nettside for Riplegården sommerpensjon. Nettsiden er lagt ned, men likevel ligger det fortsatt ute prisinformasjon, senest med 2011-priser, på ulike nettsider med informasjon om overnattingstilbud i Bergen.

— Ja, det stemmer nok det, men det er bare noe som er blitt liggende. I praksis har jeg ikke leid ut til turister, sier Sommerseth.

Kommunen bestrider ikke det. Dermed finner de, med støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet, at sokneprestens utleievirksomhet ikke krever bruksendring til næringsformål, slik drift av et pensjonat ville gjort.

— Nå har vi fått en gjennomgang av prinsippene som gjelder. Det har vært nyttig for oss, og det kommer vi til å forholde oss til videre. Det vil alltid være ting man ser bør gjøres bedre og kanskje annerledes.

Thor Sommerseth har opplevd omtalen i BT som belastende, men har også fått mye støtte.

— Jeg har en stor innarbeidet tillit hos svært mange mennesker. Jeg har fått mange henvendelser, brev og SMS-er som sier "Thor, vi tror på deg og ber for deg", sier han.

— Men jeg har også opplevd at useriøse mennesker henger seg på og forsøker å profittere på dette. Det har vært en ny erfaring.